* 1. Sukupuoli:

* 2. Kuinka usein sinä käyt R3:ssa?

* 3. Miksi sinä käyt R3:ssa? Merkitse rastilla ne asiat, joita erityisesti olet halunnut saada R3:n toiminnasta.

* 4. Jos joku haluamistasi asioista ei ole toteutunut, kerro mikä se on ja miksi ei.

* 5. Arvioi, miten R3 on vaikuttanut sinuun. Valitse, oletko samaa vai eri mieltä kun väite.

  Olen samaa mieltä Olen osittain samaa mieltä Olen eri mieltä
R3:ssa kuunnellaan minua.
Olen saanut R3:n kautta uusia ystäviä.
Olen saanut R3:n kautta tukea arkielämäni hoitamiseen.
Olen saanut R3:sta hyödyllistä tietoa ja neuvoja.
Olen saanut R3:n kautta apua päätösten tekoon.
Olen voinut vaikuttaa R3:n toimintaan.
R3:n avulla elämäntilanteeni on parantunut.

* 6. Olisitko saanut samanlaisia asioita ja apua jostain muualtakin?

* 7. Kirjoita tähän omin sanoin, mitä hyötyä tai iloa sinulle on ollut R3:n toiminnasta.

* 8. Miten R3:a voisi kehittää tai parantaa?

T