Parhaat brändinhallintatyökalut

Tapoja määrittää auttaako brändistrategiasi tavoitteidesi saavuttamisessa

Näyttökuva 24.2.2014 klo 17.18.46.

Mistä brändisi koostuu? Se ei ole logosi, tuotteesi tai sloganisi. Brändissäsi on kyse kuluttajista. Mitä he tietävät (tai luulevat tietävänsä) yrityksestäsi? Minkälaiseksi he kokevat yrityksesi? Kuinka paljon he arvostavat sitä? Se miten ihmiset kokevat yrityksesi on brändisi. Se kertoo myös sen, suosittelisivatko he yritystäsi ystävilleen.

Tässä vaiheessa on tarpeen puhua brändinhallinnasta. Se viittaa siihen prosessiin, jonka kautta brändi-imagoa pidetään yllä ja parannetaan. Brändinhallinnan tavoitteena on pysyvä asema kuluttajan suosikkina. Brändistrategian tulee kohdistua oikeisiin kuluttajiin oikeassa paikassa, ja oikealla tavalla sekä oikealla hetkellä. Tavoitteena on pysyä kuluttajien suosiossa muun muassa mainonnan, kannustimien ja liikearvon kautta.

Taitavimmat brändijohtajat ja markkinoijat arvioivat brändistrategiansa tehokuutta tekemällä kyselytutkimuksia. Näin he pysyvät paremmin tietoisina siitä miten kuluttajat kokevat heidän brändinsä.

Lataa brändinäkemysten raportti

SurveyMonkey Audience tekee bränditutkimuksesta helppoa. Lataa esimerkkiraportti, jotta näet Netflixille paljastamamme brändinäkemykset

Lataa raportti 

Näin arvioit brändistrategiaasi bränditutkimuksen avulla

Kyselytutkimuksilla voit mitata brändinhallinnan viittä pääaluetta:

Bränditietoisuus. Tee kyselytutkimuksia selvittääksesi tuntevatko kuluttajat brändisi. Käytä tässä brändin muistamiseen ja tunnistamiseen liittyviä kysymyksiä. Kun lisäät näihin kyselyihin demografisia kysymyksiä, pystyt selvittämään kuka tuntee brändisi (ja kuka ei). Näin voit löytää kohdemarkkinasi ja asiakaskuntasi.

Brändipääoma. Markkinoijat tekevät brändipääomaa koskevia kyselytutkimuksia selvittääkseen brändinsä arvon tai vahvuuden. Tässä käytetään seuraavia mittareita: ihmisten tietoisuus brändistä, brändin olennaisuus heille, brändin erottautuminen kilpailijoista sekä se, mitä kuluttajat kokevat tietävänsä brändistä. Brändipääomaa koskevilla kyselytutkimuksilla selvität asemasi kilpailijoihin verrattuna.

Brändin ominaisuuksien tutkimus. Brändin piirteitä koskeva kyselytutkimus paljastaa mitä ominaisuuksia kuluttajat kokevat brändilläsi (ja kilpailijoiden brändeillä) olevan. Tämä helpottaa brändistrategian luontia, sillä pystyt muokkaamaan brändimainontaasi ihmisten odotusten mukaisesti. Voit myös pyrkiä muuttamaan kuluttajien näkemystä brändistäsi, jos et ole tyytyväinen nykyiseen tilanteeseen.

Brändiuskollisuus. Tee brändiuskollisuuskyselyitä selvittääksesi luottavatko kuluttajat brändiisi, pitävätkö he sitä luotettavana ja sopivana itselleen, ja arvostavatko he sitä. Kuluttajat, jotka luottavat brändiisi sekä pitävät sitä sopivana itselleen ovat yleensä uskollisia. Käytä siis brändiuskollisuutta koskevia kyselytutkimuksia tunnistaaksesi kohdemarkkinasi sekä nähdäksesi missä kohtaa brändi-imagosi ei toimi.

Brändiseuranta. Kun haluat luoda mainontaasi tukevan brändistrategian, käytä brändiseurannan kyselytutkimusta selvittääksesi tehoavatko mainoksesi kuluttajiin. Brändiseurantatutkimuksella voit ennen uuden mainoskampanjan aloittamista selvittää sitä, miten kuluttajat näkevät brändisi, ja sitä kuinka todennäköisesti he tulevat ostamaan tarjoamasi tuotteen tai palvelun. Kun kuluttajat ovat nähneet mainoksesi, tulisi sinun tehdä uusi kyselytutkimus, jotta näet onko brändimainontasi tuottanut hyviä vai huonoja tuloksia. Tee brändiseurannan kyselytutkimuksia usein, jotta voisit pysyä tietoisena kuluttajien käsityksistä pidemmällä aikavälillä.

Suosituimmat menetelmät brändikyselyissä

Vaikka brändiä koskevia kyselytutkimuksia voi tehdä monella tavalla, ovat nämä neljä menetelmää suosituimmat markkinoijien keskuudessa:

Brändipääoman arviointi: Brändipääoman arviointi -mallia (BAV, Brand Asset Valuator) käytetään brändin mittaamisessa neljän avaintekijän osalta: differentiaatio, olennaisuus, arvostus ja tieto.

Brändipääoman 10 kohtaa: Tämä menetelmä mittaa 10 ominaisuutta, jotta brändin vahvuus voidaan määritellä. Näihin kuuluvat muun muassa differentiaatio, tyytyväisyys, koettu arvo, markkinaosuus ja brändin tunnettuus.

Brändipääoma-indeksi: Tässä käytetään indeksiä, joka koostuu kolmesta tekijästä: todellinen markkinaosuus, suhteellinen hinta sekä brändin kestävyys.

Yhdistelmäanalyysi: Yhdistelmäanalyysiä käytetään kuluttajien mieltymysten mittaamiseksi koskien tuotteen, palvelun tai yrityksen ominaisuuksia. Sillä saadaan tietoa brändin asemasta kuluttajien mielissä.

Brändistrategiasi koskee sitä miten, missä, milloin ja kenelle markkinoit brändiäsi. Mikä tahansa näistä menetelmistä voi siis auttaa sinua brändinhallinnassa. Sinun tarvitsee vain olla johdonmukainen, tehdä kyselytutkimuksia usein sekä kuunnella kuluttajia. He ovat avain asiakastyytyväisyyden ja yrityksesi menestyksen saavuttamiseen.