Työtyytyväisyyskyselyt

Luo tyytyväisempi työpaikka työntekijätyytyväisyystutkimuksilla

Työntekijätyytyväisyystutkimusten kuvake

Lopeta arvailu ja kysy työntekijöiltä, ovatko he tyytyväisiä työpaikkaansa. Voit selvittää työntekijätutkimusten avulla työntekijöiden tyytyväisyyttä tehtäviinsä ja vastuualueisiinsa, työympäristöön ja johdon toimintaan. Kysy työntekijöille tärkeimmistä eduista sekä taidoista, joita he haluavat hankkia uralla edetessään.

Aloita kyselytutkimus

SurveyMonkeyn avulla saat helposti lisätietoja työntekijöistäsi. Voit suunnitella ja lähettää työntekijätyytyväisyystutkimuksen vain muutamassa minuutissa.

Kun selvität työntekijöiden sitoutumista säännöllisillä kyselyillä, huomaat mahdolliset ongelmat ajoissa. Saamasi palautteen avulla voit paljastaa ja puuttua ongelmiin ennakoivasti, parantaa tyytyväisyyttä ja tuotteliaisuutta sekä säilyttää työntekijät, joita et halua menettää.

Työntekijätyytyväisyystutkimusten käyttäminen

Tyytyväiset työntekijät ilahduttavat useammin työtovereita, asiakkaita ja kumppaneita, sekä rakentavat brändillesi hyvää mainetta. Onko sinulla varaa olla tietämättä, mitä työntekijäsi ajattelevat työstään?

Miksi mitata työntekijöiden tyytyväisyyttä?

Huomioi: osa lomakkeista on saatavilla vain englanniksi.

Saat työvoimastasi positiivisen ja tuotteliaan tyytyväisyystutkimuksia käyttämällä ja seuraaviin aiheisiin keskittymällä:

 • Esimiestyön kehittäminen. Esimiehet vaikuttavat suoraan työntekijöihin, ja joskus heidän vaikutuksensa ei ole positiivinen. Usein asianmukainen koulutus parantaa esimiesten ja työntekijöiden jännittyneitä suhteita. Käytä työntekijöiden palautetta suoriutumisen arvioinneista, esimiesten suoriutumisesta ja 360-arvioinneista, jotta voit tunnistaa tiettyjen esimiesten tai koko johtoryhmän kehittämismahdollisuudet.
 • Tiimin kehittäminen. Hyvät tiimit suoriutuvat hyvin! Epäyhtenäiset tiimit suoriutuvat huonosti ja niiden vaihtuvuus on suuri. Pyydä työntekijöitä arvioimaan tiiminsä suoriutumista ja käytä palautetta tiimin yhteistyö- ja kommunikointitaitojen parantamiseen työtyytyväisyyden lisäämiseksi.
 • Koulutus ja urakehitysohjelmat. Kun työntekijät kehittyvät ja heidän taitonsa parantuvat, he auttavat kasvattamaan ja kehittämään yritystä. Selvitä, millaista osaamista yritys tarvitsee pitkän aikavälin tavoitteidensa saavuttamiseen. Kysy, mitä taitoja työntekijät haluavat kehittää. Yhdistä sitten nämä parhaan mahdollisen hyödyn saavuttamiseksi.
 • Työsuhde-edut. Työpaikalla voi olla esimerkiksi erinomainen työterveyshuolto, jota työntekijät arvostavat. Mitä muita etuja voitaisiin käyttää, jotka tukisivat työntekijöiden terveyttä, hyvinvointia ja tuottavuutta työpaikalla? HR-osastojen kannattaa laatia kyselytutkimuksia tämän selvittämiseksi.

Esimerkkejä työntekijätutkimusten kyselylomakkeista

Työntekijätyytyväisyystutkimukset on laadittava huolellisesti. Ei hätää — tämä on helppoa valmiita kyselylomakkeita käyttämällä. Kaikki lomakkeiden kysymykset ovat kyselytutkimusten ammattilaisten laatimia, joten voit käyttää niitä sellaisenaan. Voit myös muokata lomakkeita tarpeidesi mukaan tai laatia oman kyselylomakkeen käyttämällä sertifioituja kysymyksiä kysymyspankista.

 • Työntekijä-/työtyytyväisyys. Kysy työntekijöiltäsi näillä metodologisesti perustelluilla 14 kysymyksellä, mitä he ajattelevat työstään ja työsuhteestaan. Onko työ merkityksellistä ja haastavaa? Onko heillä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä urallaan? Paranna näiden tietojen avulla työntekijöiden sitoutumista, koulutusta sekä palkitsemis- ja tunnustusohjelmia tyytyväisyyden lisäämiseksi.
 • Työntekijöiden edut. Ovatko työntekijät tyytyväisiä saamiinsa etuihin? Työterveyshuolto on yleensä tärkein, mutta voit tämän kyselytutkimuksen avulla selvittää, lisäisivätkö työmatkakuljetukset, työpaikkaruokailu tai toimiston viihtyisyys tyytyväisyyttä.
 • Työntekijän irtisanoutuminen. Pyydä irtisanoutuvia työntekijöitä kertomaan irtisanoutumisensa syy. Lähtevätkö he tavoittelemaan suurta unelmaa, eikö heidän työnsä ollut haasteellista, oliko esimies huono, työilmapiiri negatiivinen, vai eivätkö palkka tai edut olleet tyydyttäviä? Ota tämä palaute ylimääräisenä etuna ja käytä sitä parannusten tekemiseen tyytymättömyyden ja irtisanoutumisten estämiseksi.
 • Työmatkat. Joillakin työntekijöillä työmatkat lisäävät viikoittaiseen työaikaan useita tunteja ja aiheuttavat merkittäviä kustannuksia. Kysele työntekijöiltä, lisäisikö yrityksen tuki työmatkoihin tai etätyömahdollisuus heidän tyytyväisyyttään.
 • Johdon suoriutuminen. Kysy työntekijöiltä, ovatko esimiehet tai johtoryhmä heidän mielestään käytettävissä, saatavilla ja helposti lähestyttäviä. Selittääkö johto yrityksen tavoitteet ja asettaa kohtuullisia odotuksia niiden saavuttamiseksi? Vahvista tämän palautteen avulla yrityksen strategista visiota ja varmista, että työntekijät tietävät työnsä tarkoituksen ja tavoitteen.
 • Tiimin tai osaston suoriutuminen. Tiimin negatiivinen dynamiikka vaikuttaa työtyytyväisyyteen. Miten työntekijät arvioisivat tiimin taitoja ja suoriutumista, kommunikointitaitoja ja johtamistapaa? Paranna työtyytyväisyyttä käyttämällä tätä palautetta hyvin suoriutuvien tiimien tunnistamiseen ja palkitsemiseen sekä tiimin taitojen parantamiseen.
 • Johdon tehokkuus. Haluat varmasti kuulla, mitä työntekijät ajattelevat esimiehistään, sillä esimiehet vaikuttavat suoraan työntekijöiden työtyytyväisyyteen. Hanki kyselytutkimuksilla työntekijöiden mielipiteitä esimiestensä tehokkuudesta kohdistaa työtehtävät yrityksen tavoitteiden mukaan, palkita onnistumisista, ohjata ja johtaa tiimiä. Lisää tyytyväisyyttä varmistamalla, että työntekijät tekevät työtä esimiehille, jotka johtavat tehokkaasti.

3 nopeaa vinkkiä kyselytutkimusten vastausmäärän lisäämiseen

Alla on vinkkejä kyselytutkimusten laatimisesta, joihin työntekijät vastaavat mielellään:

 1. Varmista luottamuksellisuus. Lupaa työntekijöille, että heidän vastauksensa pysyvät luottamuksellisina.
 2. Pidä vastaukset nimettöminä aina kun mahdollista. Näin saat todennäköisemmin rehellistä palautetta ja suuremman vastausmäärän.
 3. Vältä yrityspuhetta. Laadi kyselytutkimuksia, jotka kuulostavat inhimillisiltä ja helposti lähestyttäviltä ja jotka pyytävät harkittua palautetta.

Lisää kyselytutkimustyyppejä ja -esimerkkejä

Miksi yli 20 miljonaa ihmistä käyttää SurveyMonkeyta?

 • Ilmainen
  Lähetä rajaton määrä kyselytutkimuksia ja äänestyksiä ILMAISEN tilin kautta.
 • Helppokäyttöinen
  Luo ja hallinnoi kyselytutkimuksiasi suoraan internetissä. Helppo päästä alkuun, oppia ja käyttää.
 • Luonteva suunnittelu
  Käyttäjän ei tarvitse olla tietokonenero eikä insinööri. Jos osaat käyttää sähköpostia ja Facebookia, ei SurveyMonkeykaan tuota ongelmia.
 • Reaaliaikaiset tulokset
  Voit selata saapuvia tietoja samantien ja joko pitää tiedot itselläsi tai jakaa ne muiden kanssa.
 • Luotettava ja kokenut
  SurveyMonkey on auttanut jo yli 20 miljoonaa tyytyväistä asiakasta hankkimaan tietoa verkossa.
 • Kehittyy tarpeidesi mukaan
  SurveyMonkeyn PRO-tilit parantavat mahdollisuuksia hankkia ja tulkita tietoa kehittyneen analysoinnin ja muiden etujen avulla.