Terveydenhuollon kyselytutkimukset

Hanki palautetta, jota tarvitset erinomaisen hoidon tarjoamiseen.

Rekisteröidy PRO-käyttäjäksi Rekisteröidy ILMAISEKSI

Potilastyytyväisyys

Potilastyytyväisyys

Ymmärrä potilaiden kokemuksia ja heidän odotuksiaan. Kokeile helppokäyttöistä kyselytutkimuksen muodostinta ja valmiita kyselylomakkeita.

Työntekijät ja henkilökunta

Työntekijät ja henkilökunta

Kuuntele terveydenhuollon työntekijöitä. Paranna kyselytutkimusten avulla ajankäyttöä, työntekijöiden sitoutumista sekä potilaiden turvallisuutta.

Lääketieteellinen tutkimus

Lääketieteellinen tutkimus

Käytä kyselytutkimuksia innovointiin ja terveydenhuollon laadun parantamiseen. Kerää tietoa perustutkimusta, kliinisiä kokeita ynnä muuta varten.

Kyselytutkimusten hyödyt terveydenhuollossa

Terveydenhoito toimii parhaiten, kun potilaat ja terveydenhoitopalvelujen tarjoajat tekevät tiivistä yhteistyötä. Potilaat ja palvelujen tarjoajat eivät kuitenkaan aina ole asioista samaa mieltä. Esimerkiksi suorittamamme tutkimus osoitti, että 89 % potilaista haluaa tietoja palvelujen tarjoajien koulutuksesta ja osaamisesta, mutta vain 56 % terveydenhuoltoalan organisaatioista kertoi kyseisiä tietoja. Lisäksi kahdeksan kymmenestä terveydenhuollon ammattilaisesta uskoo vastaanoton alkavan yleensä ajallaan, mutta vain 52 % potilaista on samaa mieltä.
Verkkokyselytutkimukset tukevat potilaiden ja palveluntarjoajien yhteydenpitoa tarjoamalla sekä potilaiden että työntekijöiden palautetta. Useat sairaalat, vastaanotot ja muut palvelujentarjoajat ovat huomanneet tämän:

  • yli puolet mittaa työntekijöiden tyytyväisyyttä kyselytutkimuksilla
  • kolmasosa seuraa potilaiden terveyttä ja turvallisuutta koskevia tottumuksia kyselytutkimusten avulla
  • lähes 40 % selvittää kyselytutkimusten avulla potilaiden turvallisuuskulttuuria.

SurveyMonkeyn avulla voit kerätä ja analysoida enemmän tietoja nopeammin. Voit laatia omia terveyskyselytutkimuksia tai käyttää ammattilaisten laatimia kyselylomakkeita. Voit lähettää kyselytutkimuksia sähköpostitse, julkaista verkkosivustoilla, käyttää niitä mobiililaitteissa tai jopa odotustilojen tietokoneissa. Voit sitten analysoida tulokset SurveyMonkeyn tehokkaalla ohjelmistolla ja viedä tulokset ammattimaisissa kaavioissa.

Terveydenhuollon kyselytutkimustyypit

Kyselytutkimukset ovat mainio keino kerätä tietoja, jotka eivät tule ilmi laboratoriokokeissa tai keskusteluissa. Potilas saattaa epäröidä suoran henkilökohtaisen palautteen antamista, mutta kyselytutkimusten avulla he voivat antaa palautetta yksityisesti. Alla on muutamia tapoja käyttää kyselytutkimuksia vastaanoton kehittämiseen.

Potilastyytyväisyys

Pyydä potilaita kertomaan käynnistään sekä arvioimaan lääkäreiden, hoitohenkilöstön sekä tilojen laadukkuutta. Voit myös ennakoida potilaiden tarpeita lähettämällä heille lyhyen kyselytutkimuksen ennen heidän käyntiään.

Potilastyytyväisyys

Pyydä potilaita kertomaan käynnistään sekä arvioimaan lääkäreiden, hoitohenkilöstön sekä tilojen laadukkuutta. Voit myös ennakoida potilaiden tarpeita lähettämällä heille lyhyen kyselytutkimuksen ennen heidän käyntiään.

Työntekijät ja henkilökunta

Laadukkaan hoidon tarjoaminen on helpompaa, kun kaikki organisaation jäsenet ovat sitoutuneita. Varmista, että lääkäreillä, hoitajilla ja muulla henkilöstöllä on käytettävissään heidän työssään tarvitsemansa työkalut. Saat myös palautetta sisäisistä prosesseista ja voit tunnistaa mahdollisia ongelmakohtia. Alla on muutamia esimerkkejä:

Löydät alta vastaavia valmiita kyselytutkimuslomakkeita.

Naisten ja miesten terveysongelmat

Suorita kyselytutkimus sekä nais- että miespotilaille ja selvitä, millaiset terveysongelmat ovat eniten esillä tietyllä seudulla, tietyissä ikäryhmissä ja sukupuolittain. Potilaspalautteen avulla pystyt tunnistamaan henkilöstötarpeet, suunnittelemaan uusia palveluja ja edistämään terveellisiä elintapoja järjestämällä terveyskoulutusta sekä yhteisöohjelmia.

Säännöllinen hammashoito

Miten potilaat saivat tietoa yrityksestä? Miksi he valitsivat juuri kyseisen hammashoitolan muiden vastaavien joukosta? Jos he eivät ole käyneet säännöllisissä hammastarkastuksissa, mikä siihen on ollut syynä? Potilashoidon ja mielipiteiden selvittämisen lisäksi kyselytutkimuksilla voidaan selvittää, mitkä strategiat ovat tehokkaimpia asiakaskoulutuksessa, säännöllisten tarkastusten aikataulutuksessa, potilasterveyden seurannassa ja valvonnassa, hyvien suositusten saamisessa sekä toiminnan laajentamisessa.

Vuosittainen silmäterveydenhoito

Vuosittainen silmätarkastus voi olla ainoa kerta, kun silmälääkäri tai optikko tapaa potilaansa. Yhteydenpitoon on kuitenkin muitakin mahdollisuuksia.
Tiedustele potilaiden mielipiteitä, jotta ymmärrät heidän tarpeensa. Onko silmälasien käyttötarve muuttunut, ovatko piilolinssit mukavia käyttää, onko pimeäajossa ongelmia? Lähetä verkkokyselytutkimus ennen jokaista potilastapaamista tai pyydä potilaita täyttämään kyselytutkimus tullessaan vastaanotolle.

Kyselytutkimukset eläinlääkäreille

Myös eläimet ansaitsevat hyvää hoitoa. Jos haluat tietää omistajien mielipiteitä vastaanotosta tai varmistaa työntekijöiden sitoutumisen ja keskittymisen, kyselytutkimukset ovat hyvä keino kehittää vastaanottoa ja ymmärtää markkinatilannetta.

Määritä vertailutietoja

Haluatpa sitten parantaa potilastyytyväisyyttä, sairaalan turvallisuutta tai työntekijöiden tyytyväisyyttä, suoriutumista kannattaa mitata ajan kuluessa. Laatimalla suoriutumista koskevia vertailutietoja saat tietoja siitä, miten tietyt hankkeet parantavat terveydenhoitoa tai tarjoamiasi palveluja. Jos esimerkiksi huomaat, että 7 sairaanhoitajaa kymmenestä on tyytyväisiä työhönsä, voi olla vaikea tietää, onko tulos hyvä. Kun luku muuttuu 7,5 hoitajaan, tiedät suunnan olevan oikea.

Aloita heti

Perustoiminnot ovat aina ilmaisia. Tehokkaampia ominaisuuksia saat korottamalla tilin tasoa.

Rekisteröidy PRO-käyttäjäksi Rekisteröidy ILMAISEKSI