Tällainen on numeerinen arviointiasteikko

Luo numeerinen arviointiasteikko SurveyMonkeyn avulla.

Kyselytutkimuksissa kannattaa käyttää monenlaisia kysymystyyppejä, jotta osallistujien mielenkiinto pysyy yllä eivätkä he väsy vastaamaan. Eräs hyödyllisintä tietoa tuottavista kysymystyypeistä on numeerinen arviointiasteikko, jonka etuihin tutustumme nyt. Lisäksi kerromme, miten tällaisen asteikon kysymykset kirjoitetaan.

Arviointiasteikkojen yleiskatsaus auttaa saamaan hyvän käsityksen myös numeerisista arviointiasteikoista. Arviointiasteikkoja sisältävät kyselytutkimuskysymykset ovat suljettuja, koska niissä pyydetään valitsemaan vastaukset valmiiksi annetuista vaihtoehdoista. Esimerkiksi Likert-muotoisissa kysymyksissä on viisi- tai seitsenpisteinen asteikko, jonka kahden ääripään välissä on neutraali vaihtoehto.

Numeerisen arviointiasteikon kysymyksissä osallistujia pyydetään ilmaisemaan mieltymyksensä, tuntemuksensa, käsityksensä ja kiinnostuksensa annetulla numeroasteikolla. Asteikko muodostuu tutkijan päättämässä järjestyksessä esitetyistä numeroista, jotka kuvastavat mitattavan arvon ääripäitä. Kyselytutkimuksen vastaajat ilmaisevat mietteensä siis numeerisilla arvoilla. 

Tällaisia arviointiasteikkoja voidaan käyttää niin asiakastyytyväisyyden mittaamiseen kuin potilaan kokeman kivun voimakkuuden ilmaisemiseen.

Numeeriset arviointiasteikot ovat käteviä, kun abstrakteja käsitteitä halutaan mitata määrällisesti. Tällaiset asteikot auttavat tutkijoita arvioimaan subjektiivisia asenteita ja alustavia käsitteitä käyttämällä helpommin analysoitavaa ja esitettävää dataa, jonka perusteella voidaan ryhtyä toimenpiteisiin. Kun osoitat kysymyksille yhden loogisen arvojoukon (esim. 0–10), osallistujat voivat vastata haluamasi asteikon mukaisesti. 

Arvojoukkoa luodessa on hyvä huomioida nämä Yhdysvaltojen työvoimatilastokeskuksen tutkimuksesta saadut tiedot. Tutkimuksessa keskityttiin kaksinapaiseen asteikkoon, jossa keskimmäinen arvo on nolla (esim. -2, -1, 0, 1, 2), sekä jatkuvaan asteikkoon, jossa on vain positiivisia arvoja (esim. 0, 1, 2, 3, 4, 5). Tutkimusanalyysi osoitti, että vastaajat välttivät kaksinapaisen asteikon keskimmäisiä arvoja ja negatiivista päätä, mutta suosivat jatkuvan asteikon keskimmäistä ja sitä pienempiä arvoja.

Näiden yleisten löydösten perusteella kannattaa harkita jatkuvan arviointiasteikon käyttämistä, jotta kyselytutkimuksista saa mahdollisimman tarkkaa ja käyttökelpoista dataa.

Yli 17 miljoonan käyttäjän ansiosta SurveyMonkey on johtava kyselytutkimusohjelmistojen toimittaja. Tutustu tarjontaamme ja valitse itsellesi sopiva tilaus.

Numeeriset arviointiasteikot helpottavat datan keräämistä, sillä niiden ansiosta tunteet, mielipiteet ja asenteet voidaan esittää määrällisessä muodossa.

Kyselytutkimuksiin on helpointa luoda lineaarisella numeroarviointiasteikolla vastattavia kysymyksiä. Kaikki vastaukset ovat yksiulotteisia, joten muunlaisia kysymysmuotoja ei tarvita. SurveyMonkeyssa voit muutamalla napsautuksella luoda liukuvan asteikon kysymyksen, jossa on haluamasi numeerisen arviointiasteikon mukainen arvojoukko.

Numeerisen arviointiasteikon kysymyksistä saa helposti analysoitavaa dataa, kun taas sanallisten asteikkojen tarjoaman datan analysointi on työläämpää. Numeeristen asteikkojen data on jo valmiiksi määrällisessä muodossa, joten sen vertaaminen ja analysointi käy näppärämmin.

Kun olet valinnut arviointiasteikon SurveyMonkeyssa, kysymysmuoto on helppo ja nopea kopioida, joten vain itse kysymystä tarvitsee muokata. 

Numeeriset arviointiasteikot ovat juuri sitä, miltä ne kuulostavat, ja niistä saa nopeasti käsityksen iästä, kielestä, kulttuurista tai koulutustasosta huolimatta. Vakiomuotoiset numerojärjestelmät ja arviointiasteikot ovatkin tuttuja useimmille ihmisille. 

Pienille lapsille annettavissa numeerisissa asteikoissa numeroiden viereen voidaan lisätä esimerkiksi hymyileviä kasvoja tai hymiöitä. Näin lapset voivat vastata kuvien perusteella, ja analyyseihin tai raportteihin saadaan silti numeerinen arvo.  

  • tarjoavat vakiomuotoista dataa
  • soveltuvat monenlaisiin arviointeihin
  • estävät vastaamisväsymystä vaihtelemalla kyselytutkimuksen muotoa
  • ovat vastattavissa vain yhdellä napsautuksella
  • tarjoavat hyvän käyttäjäkokemuksen
  • toimivat tekstivaihtoehtojen sijasta Likert-asteikon kysymyksissä.

Numeerisia arviointiasteikkoja voidaan käyttää useilla tavoilla, joista yleisimpiä ovat kivunhallinta terveydenhoidossa ja asiakkaiden asenteiden mittaaminen markkinatutkimuksessa

Numeerisia arviointiasteikkoja käytetään seuraavilla tavoilla:

Arviointipisteytystä on käytetty kivun voimakkuuden arvioinnissa vuodesta 1923, jolloin Max Freyd käytti sitä ensimmäisenä psykologisissa testeissä. Vuonna 1983 Donna Wong ja Connie Baker kehittivät sen pohjalta oman versionsa eli Wong-Baker FACES® ‑kipuasteikon. Se on tuttu näky lääkärien vastaanotoilla ja sairaaloissa, sillä sen avulla sekä lapset että aikuiset voivat ilmaista kokemansa kivun voimakkuuden arvioimalla sen nollasta (ei kipua) kymmeneen (voimakas kipu).

Nykyään asteikossa voidaan käyttää myös värejä tai hymiöitä kasvojen sijasta. Useimmiten potilaita kuitenkin yksinkertaisesti pyydetään ilmaisemaan kivun voimakkuus sanallisesti asteikolla 0–10.

Numeerisista kipuasteikoista saadaan määrällinen arvo subjektiiviseen tunteeseen, mikä toimii tavallisesti tehokkaimmin kivun arvioinnissa ja lievityksessä.

Jos aiot käyttää numeerista arviointiasteikkoa terveydenhoidon SurveyMonkey-kyselytutkimuksessa, voit luottaa siihen, että HIPAA-yhteensopivat ominaisuudet pitävät verkossa kerätyt terveystiedot turvassa.

Numeeriset arviointiasteikot ovat hyödyllisiä myös markkinatutkimuksessa, jossa asiakkaiden tai työntekijöiden tyytyväisyyttä voidaan mitata numeerisilla arvoilla. Sekä asiakkaat että työntekijät haluavat vastata kysymyksiin nopeasti, ja saat näin määrällisiä tuloksia parannusten perusteeksi.

Arviointiasteikkoja voidaan käyttää myös tuotteiden, asiakaspalvelukokemuksen tai Net Promoter® Score ‑tutkimuksella mitattavan asiakasuskollisuuden arvioimiseen.

Joissakin tapauksissa numeerisella arviointiasteikolla saatuja vastauksia voidaan täydentää avointen kysymysten avulla. Jos arvioinnissa on selvitettävä, miksi vastaaja valitsi tietyn vastauksen, laadullinen seurantakysymys on avuksi.

Yli 17 miljoonan käyttäjän ansiosta SurveyMonkey on johtava kyselytutkimusohjelmistojen toimittaja. Tutustu tarjontaamme ja valitse itsellesi sopiva tilaus.

Näiden vinkkien avulla osaat kirjoittaa numeerisen arviointiasteikon sisältäviä kysymyksiä:

  1. Kirjoita kysymys 

Esitä kysymys selkeästi, jotta kyselytutkimuksen osallistujat ymmärtävät, mitä heiltä pyydetään. Kirjoita kysymykset käyttämäsi arvojoukon perusteella, sillä kysymyksiin on pystyttävä vastaamaan helposti valitsemalla numero asteikolta. Varmista kysymysten ja asteikon vastaavuus testaamalla kyselytutkimusta tiimin jäsenillä ennen lähettämistä.

  1. Täsmennä numeerisen asteikon laajuus

Valitse arvojoukko, jota haluat käyttää. Useimmiten käytetään kymmenen vaihtoehdon arviointiasteikkoa, sillä rajallisempi viiden vaihtoehdon joukko voi turhauttaa vastaajia, jotka haluavat useampia vastausmahdollisuuksia ääripäiden välille. Jotkut tutkijat haluavat valita itse oman arvojoukkonsa, joka on paremmin linjassa tutkimuksen kanssa, vaikkakin suuret arvojoukot voivat heikentää dataa.

  1. Lisää avoin kysymys

Jos määrällinen vastaus vaatii selvennystä, voit pyytää sitä lisäämällä perään avoimen kysymyksen tekstiruudun. Näin voit kerätä laadullista dataa annetun numeerisen vastauksen tueksi.

  1. Nimeä ääripäät sanoilla

Vältä hämmennystä merkitsemällä ääripäät sanoilla, esimerkiksi 0 =  huonoin kokemus ja 10 = paras kokemus. Vaikka vaihtoehdot voivat sinusta itsestäsi tuntua itsestäänselviltä, vastaajat tosin saattavat toivoa hieman uskonvahvistusta. Kun selvennät asteikkoa, saat varmasti tarkempaa dataa.

Miten todennäköisesti suosittelet tuotettamme ystävälle tai perheenjäsenelle?

Miten voimakkaalta kipu tuntuu?

Miten arvioit viimeaikaisen kokemuksesi asiakaspalvelijamme kanssa?

Miten tyytyväinen olet yrityksemme sisäiseen kulttuuriin?

Miten tärkeää sinulle on saada (työpaikkaetu)?

Numeeriset arviointiasteikot sopivat määrällisen tiedon keräämiseen, sillä niiden avulla saadaan arvokasta tietoa mittaustarkoituksesta riippumatta. 

SurveyMonkey helpottaa numeeristen arviointiasteikkokysymysten luomista. Valitse sopiva tilaus, rekisteröidy ja luo ensimmäinen kyselytutkimuksesi jo tänään.

Net Promoter, Net Promoter® Score ja NPS ovat Satmetrix Systems, Inc:n, Bain & Company, Inc:n ja Fred Reichheldin tavaramerkkejä.