Päivitetty viimeksi: 2. elokuuta 2011

Tämä kyselytutkimuksen palkintoja koskeva menettelytapa koskee kaikkia käyttäjiä, jotka luovat kyselytutkimuksen SurveyMonkeyssa ja lisäävät siihen palkinnon Lisää palkinto -toiminnon kautta ( Palkinto). Lisää palkinto -toiminnon kautta palkintoja voidaan lisätä arvontojen, välittömien voittojen, kuponkien tai muiden sallittujen palkintojen muodossa. Lisäämällä palkinnon omaan tutkimukseen tai julkaisemalla tai mainostamalla palkintoa SurveyMonkeyssa hyväksyt tämän palkintoja koskevan menettelytavan.

Osio 1. Yleistä

1.1. Ellet ole päättänyt jakaa palkintoja itse, ne jakaa ePrize, LLC palkinnon virallisten sääntöjen mukaisesti. Säännöt luodaan ja näytetään, kun muokkaat palkintosi tietoja.

1.2 Olet vastuussa siitä, että palkinnot noudattavat kaikkia sovellettavia lakeja, asetuksia, alan sääntöjä ja ohjeita. Tunnustat, että tämän palkintoja koskevan menettelytavan noudattaminen ei tarkoita kaikkien soveltuvien lakien noudattamista. Olet velvollinen hankkimaan palkintoa koskevat tarvittavat lainopilliset neuvot.

1.3 Et saa käyttää SurveyMonkeyn nimeä, tavaramerkkejä tai muuta immateriaaliomaisuutta palkinnon yhteydessä ilman SurveyMonkeyn kirjallista suostumusta.

1.4 Sinun on käsiteltävä kaikkia osallistujien henkilökohtaisia ​​tietoja, jotka saat ePrizelta, palkinnon virallisten sääntöjen mukaisesti.

1.5 SurveyMonkey voi yksityisyydensuojan mukaisesti lähettää nimesi ja yhteystietosi ePrizelle, jos ePrize tarvitsee niitä palkinnon jakamiseen.

Osio 2. Palkintojen rajoitukset

Palkinto ei saa :

2.1 kuulua kyselytutkimukseen, ellet asu Yhdysvalloissa;

2.2 olla avoin eikä sitä ei saa markkinoida alle 18-vuotiaille;

2.3 olla avoin eikä sitä ei saa markkinoida henkilöille, jotka asuvat Yhdysvaltojen lainkäyttöalueen ulkopuolella;

2.4 tähdätä alkoholin, uhkapelien, tupakan, aseiden, reseptilääkkeiden tai pornografian myynnin edistämiseen;

2.5 sisältää (kokonaan tai osittain) alkoholia, tupakkaa, maitotuotteita, aseita, reseptilääkkeitä, bensiiniä tai pornografiaa;

2.6 olla jälleenmyyntiarvoltaan yli 500 Yhdysvaltain dollaria eikä rahapalkinto saa olla enempää kuin 500 Yhdysvaltain dollaria;

2.7 edellyttää tuotteen ostoa, pitkien kyselyjen tai muiden tehtävien suorittamista, joissa vastaajia vaaditaan antamaan arkaluonteisia tietoja (esim. henkilötunnus, ajokortin numero) tai muuta vastiketta. Tutkimukseen vastaaminen ei saisi kestää kauemmin kuin 15 minuuttia.

Et saa lisätä palkintoa kyselytutkimukseen, jos edellä mainitut ehdot eivät täyty.

Osio 3. Palkinnon mainostaminen

3.1 Kaiken palkintoon liittyvän tiedon on oltava todenmukaista ja virheetöntä. Tiedot eivät saa johtaa harhaan, pettää tai muutoin vääristellä palkintoa tai jotain sen osaa.

3.2 Et saa suoraan tai välillisesti osoittaa SurveyMonkeyn olevan palkinnon sponsori tai jakaja.

Osio 4. Korvaukset

Käyttäjä vapauttaa vastuusta SurveyMonkey Inc.:in, ePrizen, LLC:n ja niiden tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, toimihenkilöt, johtajat, työntekijät ja edustajat kaikista palkintoon liittyvistä vahingoista, menetyksistä, kustannuksista tai kuluista (mukaan lukien kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut), sekä kaikista siihen liittyvistä vaateista tai kanteista, mukaan lukien palkinnon mainostaminen ja jakaminen.

Osio 5. SurveyMonkeyn oikeudet

5.1 Voimme poistaa kaikki palkintoon liittyvät materiaalit tai keskeyttää tai peruuttaa palkinnon tai käyttäjätilin, jos toteamme, että rikot kyselytutkimusten palkintoja koskevaa menettelytapaa, tai jos katsomme palkinnon mainostamisen tai jakamisen voivan olla lainvastaista sovellettavien lakien, asetusten, alan sääntöjen tai ohjeiden mukaan, tai jos palkinto voi aiheuttaa meille kohtuutonta vastuuriskiä.

5.2 Pidätämme itsellämme oikeuden tarkistaa palkinto milloin tahansa, mutta emme ole velvollisia tekemään niin. Kykenemättömyys jonkin tämän kyselytutkimusten palkintoja koskevan menettelytavan ehdon toimeenpanemisessa ei tarkoita kyseisestä ehdosta luopumista.

5.3 Voimme muuttaa tätä kyselytutkimusten palkintoja koskevaa menettelytapaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Menettelytavan uusin versio koskee sinua heti voimaan astuessaan. Jos SurveyMonkey-käyttöehtojen ja tämän kyselytutkimusten palkintoja koskevan menettelytavan välillä on ristiriitoja, tämän menettelytavan säännöt ovat voimassa ristiriidan osalta.