Näytekoon laskuri

Kuinka monen ihmisen pitää vastata kyselytutkimukseen? Tilastotieteilijöidenkin voi olla vaikea määrittää kyselytutkimuksen otoskoko.

Haluatko tietää, kuinka se lasketaan? Otoskokolaskurimme tekee siitä helppoa. Tässä on kaikki, mitä sinun tulee tietää, jotta saat oikean määrän vastauksia kyselytutkimukseesi.

Laske otoskoko

Otoskoko

0

Mikä on otoskoko?

Otoskoko on kyselytutkimukseen annettujen valmiiden vastausten lukumäärä. Sitä sanotaan otokseksi, koska se edustaa vain osaa ihmisjoukosta (tai kohdepopulaatiosta), jonka mielipiteistä tai käyttäytymisestä olet kiinnostunut. Yksi otantamenetelmä on satunnaisotos, johon vastaajat valitaan koko populaatiosta täysin sattumanvaraisesti.

Pidä tämä määritelmä mielessäsi, kun tutustut seuraaviin aiheisiin:

  • Otoskoon eri tulkitsemistavat
  • Otoskoon laskentakaava
  • Miksi sopivalla kyselytutkimuksen otoskoolla on väliä
  • Miten otoskoon merkitsevyys vaihtelee kyselytutkimustyypeittäin

Otoskokojen ymmärtäminen

Tässä on kolme keskeistä termiä, jotka on ymmärrettävä, jotta voit laskea otoskoon ja asettaa sen kontekstiin:

Populaation koko: ihmisten kokonaismäärä ryhmässä, jota yrität tutkia. Jos otat satunnaisen otoksen ihmisistä kaikkialta Yhdysvalloista, populaatiosi koko olisi noin 317 miljoonaa. Samalla tavalla omaa yritystäsi tutkiessasi populaation koko on työntekijöiden kokonaismäärä.

Virhemarginaali: prosenttiosuus, joka kertoo, miten hyvin voit odottaa kyselytutkimustulostesi vastaavan koko populaation näkemyksiä. Mitä pienempi virhemarginaali, sitä tarkempi vastaus on tietyllä luotettavuustasolla.

Otannan luotettavuustaso: prosenttiosuus, joka kertoo, miten paljon voit luottaa siihen, että populaatio valitsisi vastauksen tietyltä väliltä. Jos luotettavuustaso on Esimerkiksi 95 %, voit olla 95-prosenttisen varma, että tulokset ovat lukujen x ja y välillä.

Jos haluat laskea virhemarginaalin, tutustu virhemarginaalilaskuriimme.

Otoskoon laskeminen

Pohditko, miten otoskoko lasketaan? Jos haluat tehdä laskelman käsin, käytä seuraavaa kaavaa:

Otoskoon laskentakaava

N = populaation koko • e = virhemarginaali (prosenttiluku desimaalimuodossa) • z = z-pistemäärä

Z-pistemäärä ilmaisee, kuinka monen keskihajonnan päässä tietty osuus on keskiarvosta. Etsi oikea z-pistemäärä alla olevasta taulukosta:

Haluttu luotettavuustasoz-pistemäärä
80 %1,28
85 %1,44
90 %1,65
95 %1,96
99 %2,58

Huomioitavia seikkoja otoskokoa laskettaessa

  • Jos haluat pienemmän virhemarginaalin, sinulla on oltava käytössäsi suurempi otoskoko samasta populaatiosta.
  • Mitä korkeamman otoskoon luotettavuustason haluat, sitä suurempi otoskoko sinulla on oltava.

Onko tilastollisesti merkitsevällä otoskoolla väliä?

Tavallinen nyrkkisääntö on, että mitä suurempi otoskoko on, sitä merkitsevämpi se on tilastollisesti. Tämä tarkoittaa, että sattumanvaraisuuden todennäköisyys tuloksissa on pienempi.

Haluatko laskea tilastollisen merkitsevyyden? Tutustu A/B-testauslaskuriimme.

Ehkä mietit, onko tilastollisesti merkitsevällä otoskoolla väliä. Totuus on, että se on tapauskohtaista. Otoksen käyttäminen kyselytutkimuksissa voi tuottaa arvokkaita vastauksia ilman, että sinun tarvitsee käyttää koko populaatiota edustavaa otoskokoa. Asiakaspalaute on esimerkki kyselytutkimuksesta, jossa näin tehdään riippumatta siitä, onko otoskokosi tilastollisesti merkitsevä. Asiakkaiden mielipiteiden kuunteleminen antaa arvokkaita näkemyksiä siitä, miten voit parantaa liiketoimintaasi.

Toisaalta poliittisten mielipiteiden tutkijoiden on määritettävä otoskokonsa erityisen huolellisesti – heidän on varmistettava, että se edustaa tasapuolisesti koko populaatiota. Tässä on joitakin erityisiä käyttöesimerkkejä, joiden avulla näet, onko tilastollisesti merkitsevällä otoskoolla väliä.

Kyselytutkimuksen arvojen vaikutus tulosten tarkkuuteen

Arvon nousuArvon lasku
Populaation kokoTarkkuus heikentyyTarkkuus parantuu
OtoskokoTarkkuus parantuuTarkkuus heikentyy
LuotettavuustasoTarkkuus parantuuTarkkuus heikentyy
VirhemarginaaliTarkkuus heikentyyTarkkuus parantuu

Työntekijä- ja henkilöstökyselyt

Oletko tekemässä työntekijöiden tyytyväisyyttä koskevaa kyselytutkimusta? Kaikista henkilöstökyselytutkimuksista saa tärkeää palautetta siitä, mitä työntekijät ajattelevat yrityksesi työskentely-ympäristöstä. Tilastollisesti merkitsevä otoskoko voi antaa kokonaisvaltaisemman kuvan työntekijöistä yleisesti. Vaikka otoskoko ei olisi tilastollisesti merkitsevä, kyselytutkimuksen lähettäminen on kuitenkin tärkeää. Henkilöstökyselytutkimukset voivat antaa tärkeää palautetta siitä, mitä parannuksia sinun tulisi tehdä työpaikalla.

Asiakastyytyväisyystutkimukset

Kuten sanottu, asiakastyytyväisyyttä koskevien kyselytutkimusten ei välttämättä tarvitse nojautua tilastollisesti merkitsevään otoskokoon. Vaikka onkin tärkeää, että vastaukset ovat tarkkoja ja vastaavat asiakkaiden mielipiteitä, niiden sijaan kannattaa tarkastella lähemmin kutakin asiakastyytyväisyyden kyselytutkimukseen annettua vastausta. Kaikki palaute, niin positiivinen kuin negatiivinen, on tärkeää.

Markkinatutkimus

Kun toteutat markkinakyselytutkimusta, tilastollisesti merkitsevän otoskoon käyttämisellä saattaa olla suuri vaikutus. Markkinakyselytutkimukset auttavat sinua saamaan lisätietoja asiakkaistasi ja kohdemarkkinoistasi. Tämä tarkoittaa, että tilastollisesti merkitsevä otoskoko voi helposti auttaa sinua saamaan lisänäkemyksiä yleisistä kohdemarkkinoistasi. Se myös varmistaa, että saamasi tiedot ovat mahdollisimman tarkkoja.

Kouluopetusta koskevat kyselytutkimukset

Kouluopetusta koskevissa kyselytutkimuksissa on suositeltavaa käyttää tilastollisesti merkitsevää otoskokoa, joka edustaa koko populaatiota. Jos aiot tehdä muutoksia koulussasi oppilaiden esimerkiksi laitoksesta, ohjaajista ja opettajista antaman palautteen perusteella, tilastollisesti merkitsevä otoskoko auttaa sinua saamaan tuloksia, joiden avulla koulusi menestyy. Jos haluat vain saada palautetta oppilailta saadaksesi tietää, mitä he ajattelevat – etkä välttämättä halua tehdä muutoksia koulujärjestelmään – tilastollisesti merkitsevän otoskoon käyttäminen ei ehkä ole niin tärkeää.

Terveydenhoitoa koskevat kyselytutkimukset

Terveydenhuollon kyselytutkimuksia toteutettaessa tilastollisesti merkitsevä otoskoko voi auttaa saamaan selville, mistä terveysongelmista potilaat ovat eniten huolissaan. Se voi myös auttaa johtopäätösten tekemistä lääketieteellisessä tutkimuksessa. Jos kuitenkin käytät terveydenhuollon kyselytutkimuksia tutkiaksesi potilaiden tyytyväisyyttä tai jos haluat kysellä potilailta heidän rutiinihoidostaan, tilastollisesti merkitsevän otoskoon käyttäminen ei ehkä ole niin tärkeää. Saat ilman sitäkin arvokasta tietoa yksittäisten potilaiden tarpeista ja kokemuksista heiltä itseltään.

Rennot kyselytutkimukset

Saatat silloin tällöin haluta lähettää kyselytutkimuksia esimerkiksi ystäville, työtovereille ja perheenjäsenille. Tällöin tärkeintä on se, mitä haluat kyselytutkimukselta. Jos haluat käyttää tuloksia todisteina, tilastollisesti merkitsevän otoskoon käyttäminen on tärkeää. Jos haluat vain käyttää SurveyMonkeya huvin vuoksi, kyselytutkimuksen lähettäminen vain muutamalle ihmiselle ei heikennä tulosten laatua.

Tarvitsetko lisää vastauksia?

Älä vain arvaile, kuinka monen ihmisen pitäisi vastata kyselytutkimukseesi, äläkä anna todennäköisyysotannan tai todennäköisyysjakaumamallien jyrätä sinua alleen – käytä otoskokolaskuriamme. Tutustu otosvinouman, otoskoon ja tilastollisesti merkitsevien otoskokojen käsitteisiin sekä siihen, miten voit saada enemmän vastauksia. Pian sinulla on kaikki, mitä tarvitset saadaksesi parempaa tietoa kyselytutkimuksellasi.

Jos otoskokolaskuri kertoo sinun tarvitsevan enemmän vastaajia, voimme auttaa. Kerro meille populaatiostasi, niin etsimme oikeat ihmiset vastaamaan kyselytutkimukseesi. SurveyMonkey Audience ‑palvelussa on miljoonia päteviä vastaajia kaikkialta maailmasta, minkä vuoksi kyselytutkimusvastausten saaminen välittömästi melkein keneltä tahansa on helppoa.

Hanki enemmän vastauksia

SurveyMonkey Audience ‑palvelussa on miljoonia vastaajia valmiina osallistumaan kyselytutkimukseesi.