Kaikille toisen asteen opiskelijoille 6.-22.11.2019

Omaan seurakuntaan jäävä Yhteisvastuukeräyksen osuus 2400 € jaetaan hakijoiden kesken n. 100-300 €:n suuruisina avustuksina. Stipendin myöntämisessä huomioidaan perheen taloudellinen tilanne ja siihen vaikuttavat tekijät. Avustusten suuruudesta päättää diakoniatyön tiimi, jota koskee vaitiolovelvollisuus hakemusten käsittelyssä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä hakuajan jälkeen joulukuun alussa. Haku koskee kaikkia Oriveden srk:n alueella asuvia toisen asteen opiskelijoita, myös Juupajoella asuvia.

Lisätietoja saat tarvittaessa: sanna.tapiolinna@evl.fi tai irmeli.nylander@evl.fi

Question Title

* 1. Perustiedot

Question Title

* 2. Koulu, jota hakija käy

Question Title

* 3. Perheen koko

Question Title

* 4. Perheen taloudellinen tilanne (kerro vapaasti)

Question Title

* 5. Mihin stipendin käyttäisit?

Question Title

* 6. Saatko tukea opintoihin muualta, mistä?

T