Projektin alkukartoitus

Tämän alkukartoituksen kautta pystymme tarjoamaan teille paremmin palveluita, sekä kertomaan tarkemmin miten projektia kannattaa lähetä rakentamaan. Tämän kautta saamme myös mahdollisen projektisuunnitelman teille.
Vastaamiseen menee n.10 minuuttia.

* 1. Projektin tiedot

* 2. Mikä on muutokselle asetetut tavoitteet?

* 3. Mikä on muutokselle toivottu toteutusaikataulu?

* 4. MIkä on projektin laajuus?

* 5. Määritä projektin prioriteet

* 6. Onko projektille tehty jo linjauksia budjetista

* 7. Onko teillä olemassa työympäristöstrategiaa?

* 8. Onko teillä olemassa tilaohjelmaa?

* 9. Onko yrityksellänne "Design Guideline" Suunnitteluohje tiloille?

* 10. Onko muutoksesta/hankkeesta tehty jo projektisuunnitelma?

* 12. Kuinka monta eri organisaatiota/tiimiä/yksikköä tiloissa on?

* 13. Eroaako edellisten organisaatioiden tilatarpeet toisistaan suuresti?

* 14. Mitä kalusteita halutaan säästää?

* 15. Nykytilanne

* 16. Tavoite muutoksen jälkeen

Lähetä kuvia nykyisestä työympäristöstänne
1. Työpisteestä
2. Työtilat yleisesti
3. Yhteiset / sosiaaliset tilat
4. Kokoustilat

Lähetä kuvat osoitteeseen: 360@agilework.fi

T