Screen Reader Mode Icon

Johtoryhmän itsearviointi kehittämisen perustana

Juuriharja kartoittaa johtoryhmien voimavaroja ja kehittymistarpeita. Tulokset jaetaan yhteystietonsa antaneille vastaajille ja niiden pohjalta järjestetään vuorovaikutteinen asiakastilaisuus keväällä 2023 . Tuloksien raportoinnissa kyselyn vastaajaorganisaatioita ei julkisteta.

Kiitos jo etukäteen vastauksistasi! 
Voit tilata meiltä tämän johtoryhmäarvioinnin oman johtoryhmäsi kehittämistä varten.

Question Title

* 1. Johtoryhmän ajankäyttö

  Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä
Johtoryhmä käyttää riittävästi aikaa tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksien ja -vaihtoehtojen tunnistamiseen ja edistämiseen
Johtoryhmässä mietitään aika ajoin toimintaympäristön ja liiketoimintojen kehittymistä pidemmällä aikaperspektiivillä
Johtoryhmä käyttää riittävästi aikaa parantaakseen nykyisen liiketoiminnan kannattavuutta ja elinvoimaisuutta
Johtoryhmä käyttää riittävästi aikaa asiakas-, henkilöstö ja muiden tärkeiden sidosryhmien ymmärryksen kehittämiseen
Johtoryhmä käyttää riittävästi aikaa kollegiaaliseen sparraamiseen ja tukeen 
Johtoryhmä käyttää riittävästi aikaa oman toimintansa arviointiin ja kehittämiseen

Question Title

* 2. Johtoryhmän vuorovaikutus ja dynamiikka

  Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä
Johtoryhmän jäsenillä on yhteinen ja selkeä käsitys johtoryhmän tarkoituksesta ja tehtävistä
Johtoryhmässä osataan hyödyntää hyvin sen jäsenten osaaminen, kokemus ja erilaisuus
Johtoryhmässä uskalletaan tarvittaessa olla avoimesti eri mieltä ja haastaa nykyisiä perususkomuksia
Johtoryhmän jäsenet ajattelevat koko organisaation onnistumista ja ovat valmiita tinkimään oman vastuualueensa eduista silloin kun ne ovat ristiriidassa kokonaisedun kanssa
Johtoryhmä säilyttää toimintakykynsä epäselvissä ja monimutkaisissa tilanteissa, ristiriitojen ja paineiden keskellä lamaantumatta tai hätiköimättä

Question Title

* 3. Johtoryhmän voimavarat

  Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä
Johtoryhmässä vahvistetaan ja tuetaan yksilöiden hyvinvointia ja toimitaan esimerkkinä tiimistä, jossa on sallittua olla aito ja avoin
Johtoryhmän jäsen voi luottaa siihen, että kollegat osoittavat empatiaa silloin kun sitä tarvitaan
Johtoryhmällä on riittävän laaja-alainen osaaminen liiketoiminnan haasteiden ja kysymysten ratkomiseen
Johtoryhmän jäsenet ruokkivat uteliaisuutta ja innovatiivisuutta toisissaan sekä hakevat siihen katalysoivia syötteitä myös ulkopuolelta
Johtoryhmä hyödyntää ulkoisia sidosryhmiä ja tukiverkosto ja näkemystensä ja ratkaisuidensa arvioinnissa ja kehittämisessä

Question Title

* 4. Johtoryhmän vaikuttavuus

  Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä
Johtoryhmä synnyttää organisaatiossa luottamusta ja tulevaisuudenuskoa omalla viestinnällään ja vuorovaikutuksellaan
Johtoryhmä synnyttää visioiden, päämäärien, arvojen ja tavoitteiden viestinnällä energiaa ja kunnianhimoista toimintaa organisaatiossa
Johtoryhmä kykenee vastaamaan muuttuvaan toimintaympäristöön ja löytämään ratkaisuja tunnistettuihin haasteisiin
Johtoryhmä kykenee tekemään oikea-aikaisia päätöksiä ja optimoimaan riskien oton
Johtoryhmä saa ihmiset mukaan muutostarpeiden tunnistamiseen ja toteuttamiseen
Johtoryhmä varmistaa tekemiensä päätösten ja suunnitelmien toimeenpanon edellytykset

Question Title

* 5. Mikä tällä hetkellä haastaa johtoryhmänne työskentelyä?

Question Title

* 6. Mikä on johtoryhmän merkitys sinulle henkilökohtaisesti?

Question Title

* 7. Yhteystiedot tulosten jakamista varten (vapaaehtoinen)

0 / 7 vastattu
 

T