Palautekysely Vertaisohjaajien materiaalipankkista

Vertaisohjaajien materiaalipankki on hankkeessa tehty apuväline vapaaehtoisille vertaisohjaajille. Vastaamalla kyselyyn autat kehittämään materiaalipankkia ja sen sisältöjä. Vastaamiseen menee aikaa muutama minuutti. Kiitos vastauksistasi!

Question Title

* 3. Ohjaamaasi vertaisryhmän teema / tarkoitus on (voit valita useita):

Question Title

* 4. Miksi olet kiinnostunut materiaalipankista? Valitse seuraavista itseesi sopivat väittämät.

Question Title

* 5. Miten päädyit materiaalipankin sivulle? Valitse seuraavista itseesi sopivat väittämät.

Question Title

* 6. Mitä materiaalipankin sisältöjä olet hyödyntänyt?

Question Title

* 7. Vertaisohjaajien materiaalipankki antoi minulle uusia välineitä vapaaehtoistyöhöni.

Question Title

* 8. Sain vertaisohjaajien materiaalipankista tarpeellista tietoa palautteen keräämisestä.

Question Title

* 9. Tähän voit kertoa lisää kokemuksistasi materiaalipankin käyttäjänä.

Question Title

* 10. Palautteesi hankkeen sivuille lisättäväksi (lisää etunimesi ja työtehtäväsi, vapaaehtoinen)

T