Tarkastele kokemuksiasi intersukupuolisuuden näkökulmasta ja mahdollisuuksien mukaan päiväkodin ja perusopetuksen osalta erikseen. Toiveena on, että kuvailisit kokemuksiasi mahdollisimman laaja-alaisesti. Sukupuolen moninaisuudella viitataan siihen, että sukupuoli on paljon monimuotoisempi asia kuin vanhakantainen kahtiajako naisen ja miehen välillä. Jokainen ihminen kokee ja ilmaisee sukupuolensa yksilöllisesti.

* 1. Tiedettiinkö päiväkodissa ja/tai peruskoulussa intersukupuolisuudestasi? Jos ei tiedetty, miksi?

* 2. Minkälaisia kokemuksia sinulla on käytännön tilanteista päiväkodista ja/tai peruskoulusta intersukupuolisuuteesi liittyen (esim. leikkitilanteet, wc-käynnit, liikuntatunnit, välitunnit, juhlatilaisuudet)? Millä tavalla olisit toivonut edellä mainituissa tilanteissa intersukupuolisuutesi huomioitavan?

* 3. Millä termillä toivot itseäsi kutsuttavan (esimerkiksi tyttö, poika, mies, nainen, intersukupuolinen, joku muu?) Millä termillä sinua kutsuttiin päiväkodissa ja/tai peruskoulussa? Oliko sinulla mahdollisuus vaikuttaa asiaan?

* 4. Kohdattiinko sinut päiväkodissa ja/tai koulussa sukupuolesi perusteella arvostavasti, omana itsenäsi? Millä tavoin kohdallasi arvostava/epäarvostava kohtelu ilmeni? Millaisissa tilanteissa sait/olisit toivonut saavasi tukea ja ymmärrystä kasvatus- ja/tai opetushenkilökunnalta?

* 5. Millaisissa tilanteissa koit mahdollisesti syrjintää tai kiusaamista päiväkodissa ja/tai koulussa sukupuolesi tai sukupuoliominaisuuksiesi vuoksi? Kuinka kasvatus- ja/tai opetushenkilökunta reagoi tilanteisiin? Kuinka olisit toivonut heidän reagoivan?

* 6. Millä tavalla sukupuolen monimuotoisuutta tai sukupuoli-identiteettiä käsiteltiin yleisesti päiväkodissa ja/tai peruskoulussa? Millä tavoin toivoisit yllä mainittuja teemoja käsiteltävän lasten kanssa päiväkodissa ja/tai peruskoulussa?

* 7. Millä tavoin sukupuolen moninaisuus huomioitiin päiväkodin ja/tai koulun kasvatus- ja opetusmateriaaleissa (esimerkiksi päiväkodissa luettu kirjallisuus, koulun oppikirjat)? Kykenitkö samaistumaan materiaaleihin?

* 8. Millä muulla tavoin intersukupuoliset lapset tulisi mielestäsi huomioida päiväkodissa ja/tai koulussa?

* 9. Millainen on intersukupuolisuuteen liittyvä positiivisin päiväkoti ja/tai koulukokemuksesi?

* 10. Minä vuosina olit päiväkodissa? Entä peruskoulussa? Oheen voit lisäksi liittää yhteystietosi, mikäli olet halukas osallistumaan aiheeseen liittyvään yksilöhaastatteluun, joka käsitellään anonyymisti.

T