1. Kyselyn tausta ja tavoitteet

Hei kyselyyn vastaaja,

Tämä kysely selvittää suomalaisten pk-yritysten valmiuksia kansainvälistyä. Tutkimuksessa kerättyä aineistoa hyödynnetään kurssityössäni Tampereen yliopiston Johtajuus yrityksissä -maisteriopintojaksolla. Kyselyn vastaamiseen menee noin 10 minuuttia. Kyselyn vastaukset kerätään kesäkuun 2015 aikana. Vastaukset analysoidaan ja raportoidaan anonyymisti.

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä liikkeenjohdon konsultointiyritys bgator Ltd:n kanssa, joka tarjoaa kansainvälistymiseen liittyviä palveluja pk-yrityksille. Kyselyyn vastanneet voivat halutessaan jättää yhteystietonsa ja osallistua liikkeenjohdon konsultointiyritys bgator Ltd:n järjestämään arvontaan, jossa voittaja saa 4000€ arvoisen Market entry konsultointipaketin Pohjoismaiden markkinoille.

Lisätietoa palkinnosta

Mikäli herää kysymyksiä tai kommentteja kyselyyn liittyen, minuun voi olla yhteydessä sähköpostitse osoitteessa tala.mika.s@student.uta.fi

Kiitos osallistumisesta!

Page1 / 5
 
20% of survey complete.

T