KATSO- kampanjan toimijoina voivat olla erityistaidetoimintaa toteuttavat tahot, kuten yhdistykset, kansalaisopistot, työ- ja päivätoimintakeskukset tai toimintaa perustamassa olevat tahot.
Kampanja on suunnattu kunta- ja valtakunnan tason päättäjille, eli poliitikoille ja virkamiehille.

KATSO-KAMPANJA

1. ARVOT
Yhdenvertaisuus, taiteen saavutettavuus, itsemääräämisoikeus

2. KAMPANJAN PÄÄMÄÄRÄ
Päämääränä on lisätä ja vahvistaa taidetoimintapaikkoja Suomessa

3. KAMPANJAN TAVOITTEET
Tavoittaa viidessätoista kunnassa päättäjiä ja esitellä heille erityistaidetoimintaa.
Tarkoituksena on positiivisten esimerkkien ja rakentavan keskustelun kautta
herättää keskustelua ja lisätä tietoa erityistaidetoiminnasta.

***********************************
SUUNTAVIIVOJA TEMPAUKSILLE
Toimijat suunnittelevat ja toteuttavat itse tempaukset ja tapaamiset oman näköisikseen eri paikkakunnilla.

1. Kutsutaan kohderyhmän edustajia tapaamiseen kampanjakutsujen avulla.
2. Tehdään yhdessä taidetta
3. Kutsutaan media paikalle
4. Taiteilijat itse kertomassa työstään
5. Ohjaajat kertomassa taidetoiminnasta ja paikallisista case-esimerkeistä
6. Välitetään ydinsanomaa-> Tarvitaan lisää taidetoimipaikkoja
Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden oikeudet taiteeseen ja kulttuuriin eivät toteudu yhdenvertaisesti Suomessa. Pääsy taidetoiminnan piiriin on sattumanvaraista. Tarvitaan lisää taidetoimipaikkoja sekä tietoa erityistaidetoiminnasta.

Jaetaan kuvia sosiaalisessa mediassa #katsokampanja #erityistaidetoimintatutuksi paattajille #kettukiverkosto


* 1. Yhteystiedot

* 2. Alustava suunnitelma kampanjaan osallistumiseksi (mitä, missä, milloin?)

* 3. Sitoudun noudattamaan kampanjan arvoja ja periaatteita

* 4. Haluamme Kettukin kustantaman täytekakun (max 30 €)

* 5. Tilaan kampanjamateriaalit (kutsu- ja flaijeri), kumpaakin

* 6. Muuta huomioitavaa kampanjan suhteen?

T