Yliopistoon hakijat somen käyttäjinä (Lapin yliopisto)

Lapin yliopiston opiskelijoiden syventävän projektikurssin tiimoilta on tarkoituksena kartoittaa yliopistonhauista kiinnostuneiden sosiaalisen median käyttöä. Hyödynnämme kerättyä tietoa ideoidessamme sisällöntuottomuotoja ja -mekaniikkaa vaatetussuunnittelun pääaineen uudelle sosiaalisen median kanavalle! 

1. Mitä seuraavista sosiaalisista medioista seuraat?

2. Kuinka usein suunnilleen vierailet näillä sosiaalisen median sivustoilla?

  Kerran päivässä Kerran viikossa Kerran kuukaudessa Kerran-pari vuodessa Harvemmin kuin kerran vuodessa En koskaan En tiedä, mikä tämä on
Facebook
Instagram
Twitter
Snapchat
Periscope
Youtube-kanavat
Blogit
Pinterest
Tumblr

3. Millainen sisältö sinua kiinnostaa sosiaalisessa mediassa?

T