* 2. Tentitty kurssi

* 3. Tentityt kirjat tai artikkelipaketit

* 4. Tenttissä kysyttiin. Merkitsethän kysymyksen perään, mistä kirjasta kysymys on.

* 5. Tentin kysymykset vastasivat annettua materiaalia.

* 6. Tentin kysymykset vastasivat kurssin tavoitteita.

* 7. Tentti oli sopivan haasteellinen.

* 8. Yleisiä kommentteja tentistä

T