* 1. Mitkä seuraavista väittämistä sopivat mielestäsi uudistuneeseen lajitteluhuoneeseen?
Valitse kuhunkin väittämään mielipidettäsi parhaiten kuvaava arvo.

In your opinion, which of the following claims fit best the renewed sorting room?
Select the best fitting value for each claim.

  Sopii erittäin hyvin
Fits very well
Sopii jossain määrin
Somewhat fits
Neutraali
Neutral
Jossain määrin ei sovi
Somewhat does not fit
Ei sovi ollenkaan
Does not fit at all
Lajitteluhuoneella asiointi on vaivatonta
The sorting room is effortless to use
Lajitteluhuone on viihtyisä
The sorting room is pleasant
Lajitteluhuone on siisti
The sorting room is clean
Saan lajitteluhuoneessa riittävästi informaatiota huoneella asioimisesta
I get enough information inside the sorting room about how to use the room
Lajitteluhuoneessa saamani informaatio on selkeää
The information inside the room is clear
Tiedän lajitteluhuoneella miten eri jätteet tulisi lajitella
I know how I should sort different waste inside the room

T