Miltä haluat oman kyläsi näyttäytyvän 10 - 15 vuoden kuluttua?
Maaseudun nuorten StartUp-yrittäjyysyhteistyöhankkeella halutaan selvittää  kylien palvelujen, nuorten työllistymisen ja yrittämisen mahdollisuuksia. Kylien palvelutarvekyselyllä tehdään näkyväksi maaseudun asukkaiden, yrittäjien ja vapaa-ajan asukkaiden oman kylän palvelut sekä kylän kehittämistarpeet.
Haluamme innostaa Teidät ideoimaan miltä tulevaisuuden kylät näyttävät.

Arvostus: Mitä kylällä on, sitä ei nähdä! 

Yhteistyöterveisin
Juha Intke                               Mervi Lintunen
Suomen 4H-liitto ry.             Järvi-Suomen kylät ry.


Maaseudun nuorten StartUp yrittäjyysyhteistyöhanke.
Hallinnoija: Suomen 4H-liitto ry.
Hankealue: Etelä-Savo
Hankkeen osatoteuttajat: Luonnonvarakeskus, Järvi-Suomen kylät ry ja MTK Etelä-Savo.
Hankkeen rahoittaja: Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Lisätiedot: Hankkeen kotisivut, blogi  ja Facebook

Question Title

* 1. Kunta- ja kylätiedot

Question Title

* 2. Millaisia yleisiä palveluja kylältäsi löytyy

Question Title

* 3. Mitä palveluita löytyy kylältäsi

Question Title

* 4. Millaisia palveluita toivoisit omalle kylälle?

Question Title

* 5. Kuka / Ketkä voisivat toimia palvelujen tuottajina?

Question Title

* 6. Millä tavalla kylällesi tuotettuja palveluita käyttäisit

Question Title

* 7. Muut terveiset ja ideat:

Question Title

* 8. Haluan lisätietoa

Question Title

* 9. Haluan, että minuun otetaan yhteyttä.
Käytämme tietojasi ainoastaan hanketoiminoissamme. Emme luovuta tietoja muuhun tarkoitukseen.


Kiitos vastauksista ja kommenteista!
0 / 9 vastattu
 

T