Hakukaavake

Huipulle-ryhmä on Rastivarsojen SM 1-ryhmän (vuonna 2004 ja aikaisemmin syntyneet) sarjoissa kilpasuunnistajana kehittymään ja menestymään pyrkivistä urheilijoista koostuva ryhmä, jonka jäsenet ovat selkeästi urheiluun ja harjoitteluun sitoutuneita ja joiden lajina on suunnistus, hiihtosuunnistus tai pyöräsuunnistus.

Ryhmään haetaan täyttämällä tämä lomake. Kannattaa lisäksi laittaa viestiä Suville (suvia.pelkonen(at)luukku.com). Ryhmään valitsemisen edellytyksenä on urheilijan oma halu kehittyä suunnistajana.

Valmennusryhmä maksu vuoden 2018 osalta on 50 eur. Valmennusryhmämaksulla katetaan valmennustoiminnan kuluja mm. harjoitusten järjestämisen kulut, kartta- ja tulostuskulut, päiväleirikulut, testikulut.

Valittujen Huipulle-ryhmän urheilijoiden kanssa tehdään urheilijasopimukset, joissa määritellään RaVan tarjoaman lisävalmennustuen käytännöt sekä urheilijan ja seuran velvoitteet.

Lisätietoja ryhmiin hakemisesta antaa Suvi Pelkonen, 040-8406859.

* Pakollinen

* 1. Nimi

* 2. Suunnistuslajisi vuonna 2018 (päälaji ensin)

* 3. Parhaat urheilusaavutuksesi vuonna 2017

* 4. Kuvaus nykyisestä harjoittelustasi (määrä tunteina vuodessa ja yleiskuvaus)

* 5. Mitkä ovat kilpailulliset tavoittesi vuonna 2018 ja pitkän tähtäimen tavoitteesi urheilijana?

* 6. Kuvaile omia vahvuuksiasi ja kehitettäviä asioita

* 7. Muita urheiluun tai valmentautumiseen liittyviä asioita, joita pitäisi huomioida?

* 8. Onko sinulla henkilökohtainen valmentaja

* 9. Millaista toimintaa haluaisit seuran ja valmennusryhmän sinulle tarjoavan?

T