Hakukaavake

Huipulle-ryhmä on Rastivarsojen SM 1-ryhmän (vuonna 2004 ja aikaisemmin syntyneet) sarjoissa kilpasuunnistajana kehittymään ja menestymään pyrkivistä urheilijoista koostuva ryhmä, jonka jäsenet ovat selkeästi urheiluun ja harjoitteluun sitoutuneita ja joiden lajina on suunnistus, hiihtosuunnistus tai pyöräsuunnistus.

Ryhmään haetaan täyttämällä tämä lomake. Kannattaa lisäksi laittaa viestiä Suville (suvia.pelkonen(at)luukku.com). Ryhmään valitsemisen edellytyksenä on urheilijan oma halu kehittyä suunnistajana.

Valmennusryhmä maksu vuoden 2018 osalta on 50 eur. Valmennusryhmämaksulla katetaan valmennustoiminnan kuluja mm. harjoitusten järjestämisen kulut, kartta- ja tulostuskulut, päiväleirikulut, testikulut.

Valittujen Huipulle-ryhmän urheilijoiden kanssa tehdään urheilijasopimukset, joissa määritellään RaVan tarjoaman lisävalmennustuen käytännöt sekä urheilijan ja seuran velvoitteet.

Lisätietoja ryhmiin hakemisesta antaa Suvi Pelkonen, 040-8406859.

* Pakollinen

Question Title

* 1. Nimi

Question Title

* 2. Suunnistuslajisi vuonna 2018 (päälaji ensin)

Question Title

* 3. Parhaat urheilusaavutuksesi vuonna 2017

Question Title

* 4. Kuvaus nykyisestä harjoittelustasi (määrä tunteina vuodessa ja yleiskuvaus)

Question Title

* 5. Mitkä ovat kilpailulliset tavoittesi vuonna 2018 ja pitkän tähtäimen tavoitteesi urheilijana?

Question Title

* 6. Kuvaile omia vahvuuksiasi ja kehitettäviä asioita

Question Title

* 7. Muita urheiluun tai valmentautumiseen liittyviä asioita, joita pitäisi huomioida?

Question Title

* 8. Onko sinulla henkilökohtainen valmentaja

Question Title

* 9. Millaista toimintaa haluaisit seuran ja valmennusryhmän sinulle tarjoavan?

T