Kysely Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry:n yhteistyökumppaneille

Arvoisa yhteistyökumppani, tämän kyselyn avulla saamamme vastaukset ovat osa eri kohderyhmiltä keräämäämme arviointitietoa, jonka avulla kehitämme ja parannamme Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry:n toimintaa.

Question Title

* 1. Kuinka olemme mielestäsi onnistuneet  aktivoimaan mielenterveyskuntoutujia alueellamme?

Question Title

* 2. Kuinka olemme mielestäsi onnistuneet pitämään yllä kävijöidemme toimintakyyä? Tarkoitamme mm. toimintaan osallistuvien arkitataitojen ylläpitämistä, yksinäisyyden vähentämistä ja tukemista vertaisuuden keinoin.

Question Title

* 3. Kuinka samaa mieltä olet seuraavista Porin Mielenterveyhdistys hyvis ry:hyn liittyvistä väittämistä?

  Täysin eri mieltä Vähän eri mieltä En osaa sanoa Melkein samaa mieltä Täysin samaa mieltä
Yhteistyö Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry:n kanssa on sujuvaa
Porin Mielenterveyshdistys Hyvis ry:n toiminnasta saa helposti tietoa
Porin Mielenterveyshdistys Hyvis ry:n toiminta kohdistuu oikealle kohderyhmälle
Porin Mielenterveyhdistys Hyvis ry:n toimintaan on riittävästi resursseja
Hyviksen toiminnassa olevat kuntoutujat hyötyvät toiminnasta

Question Title

* 4.  Eroaako/ erottuuko Hyviksen toiminta jollakin tavalla toisista mielenterveyskentän toimijoista?

Question Title

* 5. Millä tavalla Hyviksen  tiedotus tavoittaa juuri sinut parhaiten?

Question Title

* 6. Kertoisitko omin sanoin miten Hyvikselle ohjaamasi kuntoutujat hyötyvät toiminnasta? (yksinäisyyden lievittyminen, elämänsisältö, ruokailumahdollisuus, retket ...) Tai millaista palautetta he ovat antaneet?

Question Title

* 7. Arvioitko vielä Hyviksen toimintoja

  vähemmän merkityksellistä kohtalaisen merkityksellistä en osaa sanoa hyvin merkityksellistä erittäin merkityksellistä
Hyviksen vertaisuuteen perustuvat ryhmät ovat kuntoutujille
Hyviksen  virkistysryhmät (mm. bingo, karaoke, levyraati) ovat kuntoutujille
Hyviksen liikuntaryhmät ovat kuntoutujille
Hyviksen retket ovat kuntoutujille
Hyviksen ruokailumahdollisuus on kuntoutujille
Vapaa oleskelu ja yhdessäolo on kuntoutujille

Question Title

* 8. Kiitos ajastasi! Jos haluat, sana on vapaa.

T