Tämä kysely tutkii kuntalaisten ajatuksia, ideoita ja toiveita kulttuuriasioista. Vastaukset voivat vaikuttaa ja vaikuttavat vuonna 2020 järjestettävään kulttuuritoimintaan. Ajatuksesi ovat tärkeitä. Kiitos, että vastaat kysymyksiin.

Denna survey undersöker invånarnas tankar, ideér och önskemål runt kultur. Era svar kan och ska påverka de kultur aktiviter som ska arrangeras i 2020. Dina tankar är viktiga. Tack för att du svarar på frågorna!

Question Title

* 1. Minkälaiset taidelajit kiinnostavat sinua? - Vilka sorters konsttyper intresserar dig?

Question Title

* 2. Minkälaisia kulttuuriaktiviteetteja kaipaisit Myrskylään itsellesi tai esim perheellesi? - Vilka sorters kultur aktiviteter önskar du i Mörskom till dig eller t.ex för din familj?

Question Title

* 3. Minkälaisina aikoina sinun sopii parhaiten harrastaa vapaa-ajantoimintoja? - Vilka tidpunkter passar dig best att syssla med dina fritidsaktiviteter?

Question Title

* 4. Jos Myrskylään kuvitteellisesti järjestettäisiin suurtapahtuma, mitkä teemat houkuttelisivat sinut paikalle? - Om det skulle arrangeras et större evenemang i Mörskom, vilka temor skulle locka dig att delta?

Question Title

* 5. Minkälaiselle kulttuurimatkalle haluaisit lähteä? - Till hurdan kulturresa skulle du vill åka på?

Question Title

* 6. Mitkä paikat Myrskylässä sopisivat mielestäsi kulttuuritapahtumille ja miksi? - Vilka platser i Mörskom skulle passa för kulturiska evenemang tycker du och varför?

Question Title

* 7. Minkälaista lasten ja heidän vanhempiensa kulttuuria kaipaat Myrskylään? - Vilken sorts kultur önskar du för barn och deras föräldrar i Mörskom?

Question Title

* 8. Miten kuvailisit Myrskylälle ominaista kulttuuria tällä hetkellä? - Hur skulle du beskriva kultur i Mörskom för tillfället?

Question Title

* 9. Kerro avoimesti, mitä toivot kulttuurivuodelta 2020. - Berätta med egna ord vad du hoppas för det kulturella året 2020?

0 / 9 vastattu
 

T