Dakinian asiakaspalautekysely | Enkät för Dakinia

Kiitos, että vastaat muutamaan kysymykseen koskien Dakinian toimintaa ja palveluja. Vaikka kysely on Nia-painotteinen, olen kiitollinen kaikesta palautteesta. Vastaat nimettömänä.
*
Tack för att du besvarar några frågor om Dakinias verksamhet och tjänster. Även om enkäten har tyngdpunkt på Nia, är jag tacksam för alla svar. Du förblir anonym!

Terveisin ja tanssimisiin | Hälsningar och på återdansande
Minna

Valitse ne Dakinian palvelut joita olet käyttänyt. Välj de av Dakinias tjänster du använt dig av.

Question Title

* 1. Valitse ne Dakinian palvelut joita olet käyttänyt. Välj de av Dakinias tjänster du använt dig av.

Valitse allaolevista Dakinian tämänhetkisistä palveluista ne, joiden olemassaolosta tiedät. Välj de av Dakinias nuvarande, nedanstående tjänster som du känner till.

Question Title

* 2. Valitse allaolevista Dakinian tämänhetkisistä palveluista ne, joiden olemassaolosta tiedät. Välj de av Dakinias nuvarande, nedanstående tjänster som du känner till.

Kuinka kauan olet harrastunt Niaa? Hur länge har du dansat Nia?

Question Title

* 3. Kuinka kauan olet harrastunt Niaa? Hur länge har du dansat Nia?

Kuinka monta kertaa viikossa harrastat? Hur många gånger i veckan dansar du?

Question Title

* 4. Kuinka monta kertaa viikossa harrastat? Hur många gånger i veckan dansar du?

Mikä päivä toimii sinulle parhaiten (voit valita useamman)? Vilken dag funkar bäst för dig (du kan välja fler)?

Question Title

* 5. Mikä päivä toimii sinulle parhaiten (voit valita useamman)? Vilken dag funkar bäst för dig (du kan välja fler)?

Paras kellonaika? Bästa tidpunkten?

Question Title

* 6. Paras kellonaika? Bästa tidpunkten?

Mikä saa sinut palaamaan tunnille / Nian pariin? Vad får dig att återvända till Nia / komma på lektion?

Question Title

* 7. Mikä saa sinut palaamaan tunnille / Nian pariin? Vad får dig att återvända till Nia / komma på lektion?

Toiveita tuntien, tapahtumien ja/tai koulutusten suhteen - mitä muuta Dakinia ja Minna voivat sinulla tarjota? Önskemål angående lektioner, evenemang och/eller skolningar - vad annat kunde Dakinia och Minna erbjuda dig?

Question Title

* 8. Toiveita tuntien, tapahtumien ja/tai koulutusten suhteen - mitä muuta Dakinia ja Minna voivat sinulla tarjota? Önskemål angående lektioner, evenemang och/eller skolningar - vad annat kunde Dakinia och Minna erbjuda dig?

Miten tärkeä Dakinian toiminta on sinulle? Hur viktig är Dakinias verksamhet för dig?

Question Title

* 9. Miten tärkeä Dakinian toiminta on sinulle? Hur viktig är Dakinias verksamhet för dig?

T