Hyvä vastaaja. Tämä on Mielenrauha koulutuspalvelut Oy:n koulutukseen liittyvä ennakkokysely. Kyselyn avulla kouluttaja pystyy hahmottamaan paremmin osallistujille oleellisia asioita ja esimerkkejä.

Kyselyyn vastaaminen on anonyymiä, mutta vastauksien avulla sisältöä voidaan tarvittaessa muuttaa ja kohdentaa. Tapausesimerkkejä ei käydä koulutuksessa yksityiskohtaisesti läpi.

Kiitoksia vastauksista ja vastaamiseen käyttämästänne ajasta!
Puhe-Judo™- koulutus tähtää haastavien vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteiden tehokkaampaan hallintaan ammattilaisen viestintä- ja vuorovaikutustaitoja kehittämällä. Koulutuksen painopisteessä on asiakaspalvelussa syntyvien viestinnällisten erimielisyyksien ja tunnepitoisten asiakastilanteiden ammattimaisempi hallinta.

Koulutuksen otsikointia:

- Mistä tekijöistä asiakkaan pettymys tai haastava käytös voi johtua sekä voiko tekijöihin vaikuttaa

- Tunnepitoisten tilanteiden ja ihmisten kohtaaminen ammattimaisesti

- Tunnetilojen purkaminen ja hallitseminen tehokkaasti

- Miten hallita omia tunteita vaikeissa palvelu- ja viestintätilanteissa

- Assertiivisuuden eli oikeanlaisen ja jämäkkyyden merkitys viestinnän onnistumisessa

- Miten asetetaan ammattimaisesti asiakkaan käytökselle tai vaatimuksille rajat

- Mitä eleitä ja sanoja ei ainakaan kannata käyttää ja minkälaista viestintää tulisi välttää

- Miltä ammattilainen näyttää ja kuulostaa haastavissa vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa

- Draaman kaari: aloitus, rauhoittelu, ratkaisun etsiminen ja tilanteen tyylikäs päättäminen

- Puhe-Judon™ helposti muistettavat peruslauseet, tekniikat ja askelkuviot

Question Title

* 1. Kerro esimerkkitapaus haastavasta tai tunnepitoisesta asiakastilanteesta jonka työssäsi kohtaat.
Kuvailtuja tilanteita saatetaan käyttää koulutuksen aikana esimerkkeinä sekä koulutuksen kohdentamiseksi.

Question Title

* 2. Miten yleensä hoidat kuvailemasi tilanteet?

Question Title

* 3. Mitä odotat haastaviin asiakastilanteisiin keskittyvältä koulutukselta tai minkälaisiin tilanteisiin aiheeseen liittyen toivoisit koulutuksen antavan vastauksia?

T