Käännösalan asiantuntijat KAJ ry ja Suomen Viittomakielen Tulkit ry yhdistyvät 1.1.2019 alkaen. Uusi yhdistys rakennetaan KAJ:n olemassa olevan organisaation päälle niin, että yhteinen yhdistys saa uuden nimen, uudet säännöt ja toimintakulttuurin, jossa on sekä SVT:n että KAJ:n perinteitä.

Uudesta nimestä järjestettiin helmi-maaliskuussa nimikilpailu. Yhdistymistä valmisteleva työryhmä, jossa on edustajia sekä KAJ:sta että SVT:stä, poimi ehdotuksista muutamia jatkokehittelyyn ja esittää nyt kolmea vaihtoehtoa.

Yhdistyksen uudesta nimestä päätetään kaikille jäsenille avoimessa kokouksessa 30.5. Helsingissä.

Ennen kokousta jäsenet voivat antaa äänensä nimiehdokkaalleen. Äänestys ei ole ratkaiseva vaan neuvoa antava, eli se voidaan ottaa huomioon yhdistyksen kokouksessa nimestä päätettäessä.

Uudella nimellä halutaan viestiä siitä, että olemme monikielisen viestinnän korkeasti koulutettuja ammattilaisia. Yhdistystemme jäsenet ovat monialainen joukko, jolla on tehtävänimikkeitä yhteensä satoja. Meitä kaikkia yhdistää rakkaus kieleen ja toimiminen tehtävissä tai opiskelu tehtäviin, joissa kielelliselle lahjakkuudellemme on käyttöä.

Question Title

* 1. Valitse mielestäsi paras nimi uudelle yhdistykselle.

T