Hyvä yhteistyökumppani!

Suomen CP-liitto on pitkäaikainen RAY/STEA -rahoitteisten sopeutumisvalmennuskurssien järjestäjä ja neuvoo sosiaaliturva-asioissa.

Selvitämme nyt kurssitoimintamme merkitystä kuntoutuksen kokonaisuudessa ja sosiaaliturvaan liittyvän ohjauksen tarvetta. Pyydämme Sinua vastaamaan lyhyeen kyselyyn (noin 15 minuuttia). Antamasi tiedot ovat luottamuksellisia. Sinua henkilönä ei tunnisteta vastauksista.

Kysely on avoinna toistaiseksi.

Kiitos, kun autat meitä kehittämään toimintaamme!

Question Title

* 1. Oletko tavannut työssäsi cp-, mmc- tai hydrokefaliavammaisia henkilöitä/ vammaisten lasten perheitä viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana

Question Title

* 4. Monet potilas- ja vammaisjärjestöt antavat sosiaaliturvaan liittyvää ohjausta ja neuvontaa.
Arvioi seuraavia väittämiä

  täysin erimieltä lähes erimieltä lähes samaa mieltä täysin samaa mieltä
Järjestöjen antama sosiaaliohjaus on ylipäätään tarpeellista
Ohjaan asiakkaitani tai potilaitani säännöllisesti järjestöjen neuvontapalvelujen piiriin
Suomen CP-liiton sosiaaliohjaus ja -neuvonta on helppo löytää
Suomen CP-liitto on luotettava sosiaaliohjauksen ja -neuvonnan antaja

Question Title

* 5. Kuntoutus on laaja käsite ja siinä on paljon toimijoita. Arvioi seuraavaksi järjestölähtöisen sopeutumisvalmennuksen merkitystä kuntoutuksen kokonaisuudessa.

Mielestäni liikuntavammaisille tarkoitetun STEA-rahoitteisen sopeutumisvalmennuksen  tehtävä on

  ei lainkaan tärkeä jonkin verran tärkeä erittäin tärkeä
ennaltaehkäistä yksilötasolla ongelmien kasautumista
sopeuttaa henkilöitä vammaisuuteensa
tuottaa elämyksiä osallistujille
opettaa sosiaalisia taitoja
tukea omaisia
tuoda vaihtelua osallistujan elämään
lisätä osallistujien itseluottamusta
tukea vammaisten henkilöiden valtaistumista
opastaa vammaisia henkilöitä käyttämään sosiaali- ja terveyspalveluja
edistää vammaisten henkilöiden ymmärrystä yhteiskunnan toimintamekanismeista
saattaa vertaistuen piiriin
täydentää lakisääteisten kuntoutuspalvelujen aukkoja
korvata kalliimpia kuntoutusmuotoja
toimia varajärjestelmänä, esimerkiksi avustajan vuosiloman mahdollistajana

Question Title

* 6. Miten nyt tiedossasi olevat cp-, mmc- tai hydrokefaliavammaiset henkilöt/perheet saavat tarvettaan vastaavaa kuntoutusta?

Arvioi seuraavien kuntoutusmuotojen tarvetta ja toteutumista

  ei ole ollut tarvetta ei järjestynyt ollenkaan järjestynyt jonkin verran, mutta ei riittävästi järjestynyt tarvetta vastaavasti
fysioterapia
liikunnallisuuden aktivointi
toimintaterapia
puheterapia
vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät
psykoterapia
neuropsykiatrinen valmennus
sosiaalisten taitojen tuki
psykososiaalinen tuki
tuki kriisin käsittelyyn
tuki elämänhallintaan
arjesta suoriutumisessa tarvittavan toimintakyvyn kuntoutus
osallistumisessa tarvittavien taitojen kuntoutus
tuki tai kuntoutus elämäntilanteeseen sopeutumiseen

Question Title

* 7. Millaista sopeutumisvalmennusta haluaisit Suomen CP-liiton järjestävän tiedossasi olevien henkilöiden tarpeisiin (pituus max. 5000 merkkiä)

T