VASTAAMALLA VAIKUTAT LIIKUNTA-ALAN TYÖVOIMAN TULEVAISUUTEEN!

Hyvä vastaaja!
 
Kiitos kun annat aikaasi tähän tärkeään kyselyn vastaamiseen.
 
Kysely on osa ESSA-Sport hanketta, jota hallinnoi EOSE (European Observatoire of Sport and Employment) ja se rahoitetaan Euroopan Komission Erasmus+ ohjelman tuella (Avaintoimi 2, Innovointia ja hyvien käytäntöjen vaihtoa edistävä yhteistyö).

Kyseessä on eurooppalainen kehityshanke, johon osallistuu 18 kansallista partneria ja 5 eurooppalaista verkosto-organisaatiota.

Hankkeen virallinen otsikko on Eurooppalainen urheilu- ja liikunta-alan osaamisyhteenliittymä (ESSA-Sport).
 
Hankkeen tavoitteena on tunnistaa alan koulutustarpeita ja kehittää alan koulutustarjontaa. Työnantajien näkemykset ovat oleellisia projektin onnistumisen kannalta ja tuloksia käytetään:
  • 28 kansallisen raportin ja toimintasuunnitelman tekoon – yksi kussakin EU:n jäsenmaassa;
  • ensimmäiseen Euroopan laajuisen analyysiin liikunta-alan työllisyydestä;
  • ensimmäiseen ’European Skills Summit’ tapahtumaan urheilu- ja liikunta-alalla. (Tapahtuma järjestetään Suomessa syksyllä 2019).
Tavoitteena on esitellä työnantajien näkökulmia olemassa olevista haasteista urheilu- ja liikunta-alalla, joka kasvaa, muuttuu ja on yhä merkittävämpi sekä Euroopan sosiaaliselle että taloudelliselle tulevaisuudelle. Hankkeessa laaditaan myös suosituksia tulevaisuuden toimista.
 
TARVITSEMME MIELIPITEESI.
Vastaamalla kyselyyn voit tuottaa tärkeää aineistoa maastasi, joka:
  • vaikuttaa osaltaan siihen, että alalla toimivilla, sekä ammattilaisilla että vapaaehtoisilla, on hyvään menestymiseen tarvittava koulutus;
  • auttaa edistämään työ- ja urasuunnittelua.
Kyselyyn vastaaminen kestää noin 25 minuuttia. Vastauksiasi käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisesti. Aineistoa käsitellään Eurooppalaisen tietosuojalain (GDPR) vaatimalla tavalla.

Mikäli tarvitset apua kyselyn täyttämisessä, ota yhteyttä kansalliseen ESSA -koordinaattoriin (mairit.pellinen@vierumaki.fi) tai italialaiseen tutkimuksen johtajaan Simone Digennaro (s.digennaro@unicas.it), University of Cassino and Southern Lazio.

Lisää tietoa on hankkeen virallisilla nettisivuilla: www.essa-sport.eu

Kohteliaimmin,
 
ESSA-hankkeen johtoryhmä
 
 This project has been funded with support from the European Commission. This online survey reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 
2% of survey complete.

T