HYVÄT ESIOPETUKSESSA OLEVIEN LASTEN HUOLTAJAT

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan arvioinnilla on esiopetuksessa kaksi tehtävää: sen avulla suunnitellaan ja kehitetään opetusta sekä tuetaan lapsen hyvinvointia, kasvua ja oppimista. Arviointi on kokonaisuus, johon osallistuvat lapset ja huoltajat sekä henkilöstö.

Pyydämme teiltä näkemyksiänne ja kokemuksianne allaolevista aiheista 2.6.2018 mennessä.
Vastaukset tulemme käsittelemään nimettöminä.

Tärkeästä palautteestanne kiittäen!

Question Title

* 1. Mitä mieltä olette esiopetuksen oppimis- ja kasvuympäristöstä, sen toimivuudesta ja tiloista?

Question Title

* 2. Kuinka tietoisia olette olleet esiopetuksen toiminnasta ja tavoitteista? Kuinka kodin kanssa tehtävä yhteistyö on toiminut?

Question Title

* 3. Mitä mieltä olette esiopetuksen ja koulun välisestä yhteistyöstä?

Question Title

* 4. Millaisena näette esiopetusryhmän vuorovaikutuksen (henkilöstö ja lapset, lasten keskinäinen)?

Question Title

* 5. Millaisena koette lapsenne saaman yksilöllisen tuen ja sen riittävyyden?

Question Title

* 6. Muuta, mitä haluat kertoa lapsesi esiopetusvuoteen liittyen.

T