Millaista sopeutumisvalmennusta tarvitaan tulevaisuudessa?

Tämä kysely on juuri Sinulle, joka olet ollut sopeutumisvalmennuskurssilla tai harkitset sellaiselle hakeutumista.

Vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Antamasi tiedot ovat luottamuksellisia eikä Sinua henkilönä tunnisteta vastauksista.

Olemme kiinnostuneita toiveistasi ja ajatuksistasi. Emme hae ”oikeita” tai hyväksyttäviä vastauksia, vaan näkökulmia Suomen CP-liiton kurssitoiminnan tuleviin painotuksiin.

Kyselyä on jatkettu 31.12.2018 saakka.

Kiitos, kun autat meitä kehittämään sopeutumisvalmennusta!

Question Title

* 1. Sopeutumisvalmennuksella on monia tavoitteita. Arvioi seuraavien merkitystä omalla kohdallasi.

Itse hakeutuisit sopeutumisvalmennukseen, jotta

  ei mitään merkitystä/ei koske minua vähän merkitystä melko suuri merkitys erittäin suuri merkitys
saisit vaihtelua elämääsi
pääsisit ilmaiselle lomalle
pääsisit liikkumaan ja virkistymään
saisit tukea jaksamiseesi
saisit tukea hyvinvoinnistasi huolehtimiseen
tapaisit muita, samoja asioita kokeneita ihmisiä
tapaisit vanhoja tuttuja
pysyisit kärryillä yhteiskunnan muutoksissa
saisit tietoa palveluista ja tukitoimista
oppisit suhtautumaan omaan/lapsesi/sisaruksesi vammaan
voisit keskustella syvällisesti elämäsi ajankohtaisista ja tärkeistä asioista
saisit tukea nykyisiin haasteisiisi
oppisit itsestäsi enemmän
avustajasi pääsisi lomalle

Question Title

* 2. Kehitämme sopeutumisvalmennusta osallistujien tarpeiden mukaan.

Kurssimuotona Sinulle sopisi parhaiten

Question Title

* 3. Kehitämme myös sopeutumisvalmennuksen sisältöä.

Kurssin teemana Sinua kiinnostaisi (voit valita useita)

Question Title

* 4. STEA-rahoitteinen sopeutumisvalmennus on osa julkista kuntoutusjärjestelmää. Järjestelmä ja työnjako tulevat lähivuosina uudistumaan.

Mitkä ovat mielestäsi Suomen CP-liiton sopeutumisvalmennuksen kolme tärkeintä tehtävää jatkossa?

  1. tärkein 2. tärkein 3. tärkein Ei ole
Tuottaa elämyksiä osallistujille
Opettaa sosiaalisia taitoja
Tuoda vaihtelua osallistujan elämään
Lisätä osallistujien itseluottamusta
Tukea omaisia
Edistää vammaisten asemaa
Paikata julkisten kuntoutuspalvelujen puutteita
Jatkaa perinteistä toimintaa

Question Title

* 5. Taustatietoja Sinusta:

Oletko ollut CP-liiton järjestämässä sopeutumisvalmennuksessa

  en koskaan 2016 tai aiemmin 2017 haen kurssille vuonna 2018
perhekurssilla
nuorten kurssilla
aikuisten kurssilla

Question Title

* 6. Taustatietoja Sinusta:

Oletko ollut

  en koskaan 2016 tai aiemmin 2017 aion osallistua 2018
muiden järjestöjen sopeutumisvalmennuksessa (RAY/STEA)
Kelan kuntoutus/sopeutumisvalmennuskurssilla
Kelan yksilökuntoutuksessa kuntoutuslaitoksessa
Kelan avokuntoutuksessa (esim. fysioterapia)
Terveydenhuollon kuntoutuksessa (esim. fysioterapia)

Question Title

* 8. Taustatietoja Sinusta:

Ikäsi on

T