Seuraava SharePoint ja Office 365 Hyvät, Pahat ja Rumat -seminaari pidetään 23.-24.5.2018. Tämän kyselyn tuloksia käytetään hyväksi tapahtuman suunnittelussa. Kaikkien 28.3.2018 mennessä kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan yksi vapaalippu seminaariin.

Question Title

* 1. Mitkä SharePointiin ja/tai Office 365:een liittyvät asiat ovat omassa työssäsi tällä hetkellä ajankohtaisimpia?

Question Title

* 2. Olemme suunnitelleet seminaarin ensimmäiselle päivälle seuraavia esityksiä. Kuinka kiinnostavia ne sinun mielestäsi ovat?

  Erittäin kiinnostava Melko kiinnostava Ei kovin kiinnostava Ei lainkaan kiinnostava
AVAUS: SHAREPOINT JA OFFICE 365 HYVÄT, PAHAT JA RUMAT
KEYNOTE: INTRA ON YRITYKSEN AIVOKOPPA – MILLAINEN TEILLÄ ON?
CASE LINDSTRÖM: OFFICE 365 GLOBAALISSA YRITYKSESSÄ
CASE FINANSSIALA: INTRANET JA EXTRANET OFFICE 365:EEN
TUOREIMMAT JULKISTUKSET OFFICE 365 JA SHAREPOINT -RINTAMILLA
GDPR:N VAIKUTUKSET TIETOSUOJAAN
MODERNI TIETOTYÖ -KILPAILU
VERKOSTOITUMISTILAISUUS

Question Title

* 3. Toiseen päivään olemme suunnitelleet seuraavia esityksiä. Kuinka kiinnostavia ne sinun mielestäsi ovat?

  Erittäin kiinnostava Melko kiinnostava Ei kovin kiinnostava Ei lainkaan kiinnostava
SHAREPOINT JA OFFICE 365 TULEVAISUUSKESKUSTELU
CASE EILAKAISLA JA TEAMS
PROSESSIEN DIGITALISOINTI OFFICE 365:SSA
CASE VTT: OFFICE 365 KÄYTTÖÖNOTTO ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA
INTRANETIN TOTEUTTAMINEN O365-YMPRISTÖSSÄ
CASE VARMA: OFFICE 365, SHAREPOINT, YAMMER JA TEAMS
MITEN VALMISINTRA EROAA RÄÄTÄLÖIDYSTÄ?
CASE TAPIOLAN LÄMPÖ – UUSI INTRANET VAIN KUUDESSA VIIKOSSA
TEAMS VS. SHAREPOINT-TYÖTILAT DOKUMENTTIENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA
CASE YIT: KANSAIVÄLISEN YRITYKSEN INTRANET JA TYÖTILAYMPÄRISTÖ
TEAMS DEEP DIVE
CASE VALMET: MIKSI VALMISINTRA OFFICE 365:EEN?
MICROSOFT 365 JA TIETOTURVA
CLOSING KEYNOTE: VINKIT 2018/2019

Question Title

* 4. Mitä muita aiheita toivoisit käsiteltävän tulevassa SharePoint ja Office 365 HPR -seminaarissa?

Question Title

* 5. Minkä tyyppiset esitykset kiinnostavat sinua?

  Erittäin kiinnostava Melko kiinnostava Ei kovin kiinnostava Ei lainkaan kiinnostava
Case-esitykset
Tekniset esitykset (ICT-näkökulma)
Projektiin, viestintään ja muutoshallintaan liittyvät esitykset
Ominaisuuksiin ja niiden hyödyntämiseen painottuvat esitykset

Question Title

* 6. Minkälaiset organisaatiot kiinnostavat sinua Case-esimerkkeinä?

  Erittäin kiinnostava Melko kiinnostava Ei kovin kiinnostava Ei lainkaan kiinnostava
Suuret yritykset
Pienet yritykset
Julkishallinnon organisaatiot
Liitot, järjestöt ja muut yhteisöt

Question Title

* 7. Keitä asiantuntijoita tai yritysesimerkkejä haluaisit kuulla seminaarissa?

Question Title

* 8. Oletko itse kiinnostunut kertomaan, kuinka teidän organisaatiossa hyödynnetään SharePointia tai Office 365:ttä?

Question Title

* 9. Muita kommentteja tai toiveita HPR -tapahtumiin liittyen

Question Title

* 10. Anna sähköpostiosoitteesi, mikäli haluat osallistua vapaalipun arvontaan:

T