Seuraava Hyvät, Pahat ja Rumat -seminaari pidetään 28.11.2019. Tämän kyselyn tuloksia käytetään hyväksi tapahtuman suunnittelussa. Kaikkien 25.8.2019 mennessä kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan yksi vapaalippu seminaariin.

Question Title

* 1. Mitkä SharePointiin ja/tai Microsoft 365:een liittyvät asiat ovat omassa työssäsi tällä hetkellä ajankohtaisimpia?

T