Vertaisohjaajien materiaalipankki -hanke

Tee lyhyt kartoitus itsearviointisi pohjaksi. Näet pisteesi lähetettyäsi kyselylomakkeen.

Voit arvioida kyselyn avulla, onko vapaaehtoistehtäviäsi  tarpeen muuttaa tai voit käyttää kyselyä keskustelun avaajana työpanoksestasi yhdistyksessä.

Kyselyn vastaukset eivät ole yksilöitävissä, vaan kysely on tarkoitettu ainoastaan itsearvioinnin pohjaksi tai keskustelun avaajaksi.

Valitse parhaiten vastaava vastausvaihtoehto. 

Pistemäärän ollessa 20 tai vähemmän, sinun olisi hyvä tehdä muutoksia jaksamisesi ja hyvinvointisi lisäämiseksi.

T