* 1. Minkä kokoisessa organisaatiossa työskentelet?

* 2. Miten oleellisena organisaationne menestyksen kannalta pidät uuden, avoimemman viestintäkulttuurin toteuttamista (demokratisoitua viestintää ja sisällöntuotantoa sekä kollaborointia)?

* 3. Kuinka hyvin olemassa olevat viestinnän ja IT:n resurssinne ja työkalunne tukevat uuden viestintäkulttuurin toteuttamista?

* 4. Kuinka suuri rooli videolla on organisaationne viestinnässä?

* 5. Kuinka hyvin nykyiset työkalunne tukevat videon käyttöä?

* 6. Keillä henkilöillä organisaationne sisällä on mahdollisuus ja valmiudet tuottaa videosisältöjä?

* 7. Kuinka suuri osuus organisaationne henkilöstöstä tuottaa viestinnällistä videosisältöä aktiivisesti?

* 8. Mikä viestinnän osa-alueista on organisaationne näkökulmasta haastavin?

* 9. Missä jakelukanavissa / medioissa julkaisette videosisältöä?

* 10. Miten organisaatiossanne mitataan videosisällön onnistumista?

* 11. Minkälaisia hyötyjä olette saavuttaneet videon avulla?

* 12. Uskotko, että organisaationne kaipaisi palvelua, joka mahdollistaa korkealaatuisen videosisällön tuottamisen, parantaa sisäistä tiedonjakoa ja demokratisoi organisaatioviestintää nostamalla työntekijöitä sisällön suunnittelijoiksi, tuottajiksi ja jakajiksi?

* 13. Jos haluat valmiin tutkimustulosten koonnin, ole hyvä ja jätä sähköpostiosoitteesi.

T