Jäsenkysely

Jäsenkysely

Question Title

* 1. Asun

Question Title

* 2. Olen osallistunut Oulujärvi Leaderin toimintaan

Question Title

* 3. Jos et yleensä ole osallistunut vuosikokouksiin, kerro miksi et ole?

Question Title

* 4. Mikä saisi sinut osallistumaan vuosikokouksiin?

Question Title

* 5. Millaisia asioita haluaisit lukea jäsentiedotteesta?

Question Title

* 6. Seuraan säännöllisesti Oulujärvi Leaderin viestintäkanavia

Question Title

* 7. Jos olet käynyt nettisivuillamme, löysitkö etsimäsi tiedon helposti

Question Title

* 8. Järjestämme jäsentilaisuuksia ainakin joka toinen vuosi. Millaiseen jäsentilaisuuteen haluaisit osallistua?

Question Title

* 9. Onko Oulujärvi Leaderin toiminnalla (mukaan lukien rahoitetut hankkeet) ollut jotain vaikutusta omaan elämääsi? Esimerkiksi: oletko sinä tai perheenjäsenesi saanut työpaikan, onko osaamisesi kasvanut jonkun hankkeen tai koulutuksen myötä, ovatko oman kylän harrastusmahdollisuudet parantuneet, onko asumisviihtymisesi parantunut, oletko saanut toimintaan osallistumalla uusia tuttavia tai ystäviä?

Question Title

* 10. Toimitko yhdistyksessä, joka on saanut tukea Oulujärvi Leaderilta?

Question Title

* 11. Jos vastasit kyllä, mitä hyötyä rahoituksesta oli?

Question Title

* 12. Jos vastasit kyllä, syntyikö hankkeessa jatkuvuutta, esimerkiksi uutta toimintaa, joka jatkuu hankkeen jälkeen. Millaista?

Question Title

* 13. Jos vastasit kyllä, oliko hankkeella yllättäviä seuraamuksia, jotain, mitä ette osanneet etukäteen odottaa?

Question Title

* 14. Mitä merkitystä Oulujärvi Leaderilla on toiminta-alueellaan?

Question Title

* 15. Alla on lueteltu nykyisessä kehittämisohjelmassamme mukana olevia aiheita. Mitkä niistä on mielestäsi syytä ottaa mukaan myös vuosien 2021 – 2027 ohjelmaan rahoitettaviksi kohteiksi?

Question Title

* 16. Alla on lueteltu megatrendejä ja muita laajaa joukkoa koskettavia mahdollisia kehittämiskulkuja. Valitse niistä tärkeysjärjestyksessä kuusi, jotka mielestäsi eniten tulevat vaikuttamaan Oulujärvi Leaderin alueen tulevaisuuteen vuosina 2021 – 2027. (1 tärkein - 6 vähiten tärkeä)

  Tärkeysjärjestyksessä 1 2 3 4 5 6
Digitalisaatio
Ilmastonmuutos
Väestön ikääntyminen
Paltamon biojalostuslaitos
Ulkomaisten sijoittajien kiinnostuminen alueen kohteista
Biotalouden vahvistuminen
Kaksipaikkainen asuminen
Monipaikkainen asuminen
Robotisaatio
Tekoäly
Maahanmuutto
Kaupungistuminen
Työvoimapula
Työelämän murros
Maailmantalouden epävarmuus

Listasta puuttuu mielestäsi olennainen kehityssuunta.

T