Teemme tutkimusta miten erilaiset persoonallisuustyylit näkevät oman johtamisen ja kehittymisen muuttuvassa työelämässä. 

Työelämä muuttuu nopealla tahdilla ja organisaatiot kehittävät uusia malleja kohti itseohjautuvuuden ja jaetun johtajuuden kulttuuria. Belgialaisen tutkijan Fredrik Lalouxin mukaan organisaatiot kehittyvät kohti Teal-kulttuuria, jotka ovat joustavia ja ketteriä vastaamaan työelämän jatkuvasti muuttuvia vaatimuksia. Teal-organisaatioissa korostuvat itsensäjohtaminen, ihmisen näkeminen kokonaisena ja organisaation tarkoituksen korostaminen. Käytämme tutkimuksessamme Lalouxin mallia organisaatioiden eri tasoista pohjana tulevaisuuden johtamiskulttuurille. Lisää tietoa organisaatiokulttuureista tämän mallin mukaan: http://www.reinventingorganizations.com/

Käytämme tutkimuksessamme enneagrammi-persoonallisuustyyppejä ja kartoitamme, mitkä ovat eri tyylien vahvuudet, esteet ja tarpeet kehittymiseen muuttuvassa työelämässä. Lisää eri johtajatyyleistä tästä linkistä. Kyselyyn vastataksesi on todella tärkeää, että tiedät oman enneagrammityylisi. Jos et tiedä sitä, ole ensin yhteydessä meihin. Yhteystietomme ovat sivun alalaidassa.

Syyskuussa julkaisemme tutkimusraportin, jossa lisää tietoa oman persoonallisuustyylin vaikutuksesta johtajuuteen ja kehittymiseen muuttuvassa työympäristössä. Jokaiselle tyylille tarjoamme myös vinkkejä ja harjoituksia, joiden avulla voit kehittää omaa johtamistasi nyt ja tulevaisuudessa.

Kysely on anonyymi, mutta halutessasi voit lopussa jättää sähköpostiosoitteesi osallistuaksesi arvontaan ja materiaalin lähettämistä varten. Sitä ei yhdistetä vastauksiin.

Sari Vuohtoniemi ja Nina Karlsson

Question Title

* 1. Ennegrammityylisi?

Question Title

* 2. Esimies/johtajakokemus vuosina

Question Title

* 3. Asemasi tällä hetkellä

Question Title

* 4. Sukupuoli ja ikä

Question Title

* 5. Millainen on mielestäsi hyvä johtaja? Kuvaile mahdollisimman laajasti.

Question Title

* 6. Organisaatiot ovat muuttumassa yhä itseohjautuvampaan suuntaan. Myös johtajuus on yhä enemmän jaettua, jolloin esimiesten rooli muuttuu. Miten luontevana näet itsellesi seuraavat toimintatavat esimiehen roolista käsin?

  1 (Ei lainkaan luontevaa) 2 3 4 5 6 (Erittäin luontevaa)
Kaikki päätökset tehdään tiimi- tai yksilötasolla, eikä johtajan hyväksyntää päätöksille tarvita. 
Palaverit järjestetään vain tarpeen mukaan (ad hoc), säännöllisten palaverien sijasta.
Päähuomio on yksilön suoriutumisen sijasta tiimin suoriutumisessa.
Kollegat arvioivat ja antavat palautetta suoraan toistensa suorituksista, tasaveroisena esimiehen palautteen kanssa.
Esimiehen sijasta jokaisen vastuulla on puuttua konflikteihin ja ratkaista niitä.
Jokaisella on vastuu puuttua epäkohtiin, jotka eivät kuluu omaan rooliin tai vastuualueelle
Kaikki informaatio sekä tiedot yrityksestä jaetaan avoimesti ja on kaikkien saatavilla.
Strategia syntyy vaiheittain itseohjautuvien tiimien yhdessätekemisen kautta, eikä vain ylimmän johdon toimesta.
Työpaikallakin ihminen nähdään kokonaisuutena eikä pelkässä työroolissa
Täysin avoimet palkkatiedot ja palkitsemisjärjestelmät.
Jokainen kantaa vastuun kokonaisuudesta roolista riippumatta
Autan toisia oivaltamaan ratkaisut kysymällä neuvomisen sijasta
Organisaation tehtävä ja tarkoitus muokkautuvat tekemisen myötä sen sijaan että tulevaisuutta yritetään kontrolloida ja ennustaa oikein.

Question Title

* 7. Mikä on suurin haasteesi tulevaisuuden muuttuvassa työympäristössä johtajuuden näkökulmasta ja miksi?

Question Title

* 8. Mitä tarvitset, jotta voit kehittyä tulevaisuuden muuttuvassa työympäristössä ja miksi?

Question Title

* 9. Mitkä ovat vahvuutesi kun ajattelet johtamista muuttuvassa työelämässä ja miten voit vahvuuksiasi hyödyntää?

Question Title

* 10. Kiitos vastauksistasi! 
Muista vielä painaa LOPPU/LÄHETÄ VASTAUKSET, jotta vastauksesi tallennetaan!

Tämän tutkimuksen tulokset esitellään kansainvälisessä Enneagrammikonferenssissa Helsingissä 22-24.9.2017
http://www.enneagramfinland.fi/

Voit laittaa tähän sähköpostisi jos haluat osallistua arvontaan ja haluat tiivistelmän itsellesi pdf-muodossa tutkimuksesta syyskuussa. Sähköpostiosoitetta ei yhdistetä vastauksiin, eikä käytetä muuhun.

Meidät tavoitat sähköpostitse:
Nina Karlsson nina@innostaja.fi
Sari Vuohtoniemi sari.vuohtoniemi@gaialeadership.com

Page1 / 1
 
100% of survey complete.

T