Tällä lomakkeella haetaan Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry:n jäsenyyttä. Punaisella tähdellä  merkityt kysymykset ovat pakollisia tietoja. Ongelmatilanteissa voit olla yhteydessä BMOL:n toimistoon: toimisto@bmol.fi.  Kun jäsenyys hyväksytään, saat jäsenmaksusta laskun ja kirjepostia liitolta.

Vuoden 2019 jäsenmaksut ovat:
75 e/v varsinainen jäsen
37,50 e/v alennettu jäsenmaksu
10 e/v opiskelijoiden ensimmäisen vuoden jäsenmaksu
Jos samassa taloudessa asuu kaksi BMOL:n jäsentä, toinen heistä maksaa alennettua jäsenmaksua eli ns. avioparijäsenmaksua, joka on 47,50 euroa. Tästä voit ilmoittaa lomakkeen viimeisessä avoimessa kysymyksessä.

Alennetun jäsenmaksun saavat täysipäiväiset opiskelijat, eläkeläiset, äitiysloman, hoitovapaan, työttömyyden, asevelvollisuuden, kahdessa tai useammassa pedagogisessa liitossa jäsenenä olevat ja tilannekohtaisesti muun syyn perusteella anomuksesta ollessasi työmarkkinoiden ulkopuolella. Kaikkiin jäsenluokkiin kuuluu samat liiton palvelut.

Alennukset haetaan seuraavaa vuotta varten loppuvuodesta (alennusta ei myönnetä takautuvasti), ja siitä tiedotetaan erikseen.


Tietoja käsitellään liiton henkilörekisteritietojen käsittelyperiaatteiden mukaisesti,
joihin voit tutustua täällä. Sivulta löytyy myös jäsenrekisterin yksityiskohtainen tietosuojaseloste.

Pääset täyttämään lomaketta painamalla alta löytyvästä painikkeesta.

T