Kyselylomake

Hyvä siirtolapuutarhuri

Tällä kyselyllä Siirtolapuutarhaliitto haluaa selvittää, miten siirtolapuutarhurit jo nyt toimivat niin, että ympäristö kukoistaa. Kyselyllä etsitään myös ideoita siitä, miten toimintatapoja voitaisiin kehittää, että myös siirtolapuutarhat vastaavat nykyistä paremmin kestävän kehityksen haasteisiin.

Kehitys on kestävää, kun sillä tuetaan ihmisyhteisöjen, teknologian ja luonnon välistä tasapainoa. Kyse on valinnoista energiankäytössä, viljelykäytännöissä, veden käytössä, ravinnekierrossa, rakentamisessa, kierrätyksessä, taloudellisuudessa ja luonnon monimuotoisuuden sekä yhteisöllisyyden vaalimisessa.

Vastauksillasi vaikutat liiton toiminnan suunnitteluun. Jos johonkin kysymykseen vastaaminen tuntuu vaikealta, voit jättää sen tyhjäksi ja lähettää osittainkin täytetyn lomakkeen vastauksesi. Kaikki vastaukset ovat tärkeitä ja tervetulleita. Vastaamiseen menee aikaa noin 15 minuuttia.

Kysely liittyy Suomen Siirtolapuutarhaliiton Kestävän kehityksen Sitoumukseen2050, jonka liitto on tehnyt yli 800 muun suomalaisjärjestön, -yrityksen ja -kunnan tavoin. Sitoumuksissa sovitaan toimintatavoista ja tavoitteista hyvän elämän mahdollistamiseksi nyt ja tuleville sukupolville niillä keinoin, joita sitoumuksentekijällä voi olla.

Klikkaa tästä lukeaksesi liiton sitoumuksen Sitoumus2050 -sivulta. (Avautuu uuteen ikkunaan)
 
9% of survey complete.

T