Tutkimme, kuinka sähköistyminen ja automaatio tulee muuttamaan alaa ja palkanlaskijan työtä, ja kuinka muutokseen on suomalaisissa organisaatioissa valmistauduttu. 

Tutkimukseen vastaaminen vie n. 5-10 minuuttia. Yhteystiedot jättämällä olet mukana BookBeat äänikirjojen 6 kk:n lisenssin arvonnassa (arvo 101,40 €).

Käsittelemme kaikki vastaukset luottamuksellisesti.

Question Title

* 1. Onko palkanlaskentanne prosessit mielestäsi tehokkaita palvellen organisaationne tavoitteita?

Question Title

* 2. Saatteko tällä hetkellä palkanhallintajärjestelmästänne helposti tarvittavat ja kattavat raportit?

Question Title

* 3. Tapahtuuko palkanlaskennassanne virheitä?

Question Title

* 4. Mikä on mielestäsi suurin syy palkanlaskentaan liittyvien virheiden syntymiselle? Voit valita useamman vaihtoehdon.

Question Title

* 5. Onko organisaatiossanne hyödynnetty automaatiota palkkahallinnan prosesseissa? Voit valita useamman vaihtoehdon.

Question Title

* 6. Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, koetko automaation tuovan arvoa tai hyötyä työhösi?

Question Title

* 7. Mitkä asiat koet tärkeimmäksi, kun halutaan kehittää toimintaa ja prosesseja kohti virheetöntä palkanlaskentaa ja palkkahallintoa? (valitse 3 mielestäsi tärkeintä)

Question Title

* 8. Koetko, että automaatiota hyödyntämällä voidaan vaikuttaa palkanlaskennan tarkkuuteen ja laatuun?

Question Title

* 9. Minkälaisissa palkanlaskennan tehtävissä tai prosesseissa näet automaation parantavan ja helpottavan työtäsi? Voit valita useamman vaihtoehdon.

Question Title

* 10. Miten organisaatiossanne kerätään palkkatietoja? Voit valita useamman vaihtoehdon.

Question Title

* 11. Kuinka paljon palkkatiedoista voidaan toimittaa sähköisesti palkanlaskentaan?

Question Title

* 12. Mikä mielestäsi on tärkein automaation tuoma hyöty palkanlaskentaan?

Question Title

* 13. Asteikolla 1 – 10, kuinka stressaavana koet työsi? (1 en lainkaan – 10 erittäin paljon)

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 14. Kykenetkö tekemään työsi normaalien työaikojen puitteissa?

Question Title

* 15. Mitkä asiat kuormittavat sinua eniten? Valitse max. 3 suurinta tekijää.

Question Title

* 16. Millä tavoin työn kuormittavuutta voitaisiin vähentää palkka-ajojen aikaan? Voit valita useamman vaihtoehdon.

Question Title

* 17. Onko organisaatiossanne omat palkanlaskijat vai onko palkanlaskenta ulkoistettu?

Question Title

* 18. Mikäli organisaatiossanne työskentelee yrityksen omat palkanlaskijat, kuinka tyytyväisiä olette palkanlaskentajärjestelmän toimittajaanne – asteikolla 1 – 10 (1 erittäin tyytymätön, 10 erittäin tyytyväinen)

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 19. Miten näet palkanlaskijan roolin muuttuvan tulevaisuudessa? Voit valita useamman vaihtoehdon.

Question Title

* 20. Onko organisaatiossanne valmistauduttu työelämän muutoksiin? Voit valita useamman vaihtoehdon.

Question Title

* 21. Onko organisaatiossanne keskusteltu työelämän muutoksesta?

Question Title

* 22. Millaisiin tehtäviin haluaisit panostaa työaikaasi enemmän?

Question Title

* 23. Kyllä kiitos, haluan osallistua BookBeat äänikirja-lisenssin arvontaan

Question Title

* 24. Kyllä kiitos, haluan lisätietoja

Question Title

Kuva

T