Hyvä SKY-SOTKA Webinaariin 1 ilmoittautunut kollega

Jotta pystymme kohdentamaan koulutuksen kaikkia osallistujia palvelevaksi, pyydämme sinua vastaamaan seuraavaan kyselyyn. Kyselyn lopussa pääset testaamaan tietotasoasi muutamalla oikein/väärin -väittämällä ja monivalintakysymyksellä. Kysymykset perustuvat etukäteismateriaaliin. Vastaamiseen kuluu aikaa noin 15 minuuttia.

Question Title

* 1. Mille erikoisalalle sinulla on erikoislääkäritutkinnon suorittamisen opinto-oikeus? Mikäli sinulla ei opinto-oikeutta vielä ole, mille erikoisalalle suunnittelet oikeuden hankkivasi?

Question Title

* 2. Mihin yliopistoon sinulla on erikoislääkäritutkinnon suorittamisen opinto-oikeus?

Question Title

* 3. Erikoislääkärikoulutuksen kesto tähän mennessä 

Question Title

* 4. Missä työskentelet?

Question Title

* 5. Mikä on nykyinen osaamistasosi seuraavassa osaamistavoitteessa: Traumapotilaan systemaattinen tutkiminen (asteikolla 1-5, 1=vähän osaamista, 5=hallitsen täysin)

Question Title

* 6. Mikä on tavoittelemasi osaamistaso seuraavassa osaamistavoitteessa: Traumapotilaan systemaattinen tutkiminen (asteikolla 1-5, 1=vähän osaamista, 5=hallitsen täysin)

Question Title

* 7. Mikä on nykyinen osaamistasosi seuraavassa osaamistavoitteessa: Traumapotilaan hemodynaamisen tilanteen arviointi  (asteikolla 1-5, 1=vähän osaamista, 5=hallitsen täysin)

Question Title

* 8. Mikä on tavoittelemasi osaamistaso seuraavassa osaamistavoitteessa: Traumapotilaan hemodynaamisen tilanteen arviointi (asteikolla 1-5, 1=vähän osaamista, 5=hallitsen täysin)

Question Title

* 9. Mikä on nykyinen osaamistasosi seuraavassa osaamistavoitteessa: Traumatiimin jäsenenä toimiminen  (asteikolla 1-5, 1=vähän osaamista, 5=hallitsen täysin)

Question Title

* 10. Mikä on tavoittelemasi osaamistaso seuraavassa osaamistavoitteessa: Traumatiimin jäsenenä toimiminen (asteikolla 1-5, 1=vähän osaamista, 5=hallitsen täysin)

Question Title

* 11. Mikä on nykyinen osaamistasosi seuraavassa osaamistavoitteessa: Traumatiimin johtajana toimiminen (asteikolla 1-5, 1=vähän osaamista, 5=hallitsen täysin)

Question Title

* 12. Mikä on tavoittelemasi osaamistaso seuraavassa osaamistavoitteessa: Traumatiimin johtajana toimiminen (asteikolla 1-5, 1=vähän osaamista, 5=hallitsen täysin)

Question Title

* 13. Traumatiimin toiminta: Traumatiimissä pitää olla yksi selkeä autoritäärinen johtaja

Question Title

* 14. Traumatiimin toiminta: Traumatilanteeseen kuuluu kova melu ja silloin pitää vaan korottaa ääntään

Question Title

* 15. Traumatiimin toiminta: Kommunikaation tulee olla selkeää ja yksiselitteistä kokemattomien toimijoiden osalta

Question Title

* 16. Traumatiimin toiminta: Traumatiimin jäsenten pitää osata oman roolinsa tehtävät, mutta pystyä myös auttamaan muita ryhmän jäseniä

Question Title

* 17. Traumatiimin toiminta: Traumatiimin johtajan pitää pystyä tekemään päätöksiä vajavaisten tietojen perusteella

Question Title

* 18. Hemodynamiikka: Hemodynaamisesti epävakaalla potilaalla kudoksiin ei kulje riittävästi hapettunutta verta, minkä vuoksi kudoksissa käynnistyy anaerobinen metabolia 

Question Title

* 19. Hemodynamiikka: Verenpaine kuvaa hyvin kudosten perfuusiota

Question Title

* 20. Hemodynamiikka: Sekavuus on shokin ensimmäisiä oireita

Question Title

* 21. Hemodynamiikka: Traumapotilailla yleisin syy hemodynaamiseen epävakauteen on verenvuodosta johtuva hypovolemia

Question Title

* 22. Hemodynamiikka: Trauma ei voi aiheuttaa distributiivista shokkia

Question Title

* 23. Hemodynamiikka: Sykkeen nosto on elimistön kompensaatiomekanismi hypovolemiaan

Question Title

* 24. Hemodynaamisen tilan arvioinnissa käytetään mm. seuraavia menetelmiä. Mikä niistä kuvaa parhaiten kudosten perfuusiota?

T