Tällä kyselyllä keräämme materiaalia Nuorten ääni uudessa maakuntahallinnossa -hankkeen tueksi. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja luoda hyviä toimintamalleja nuorten maakunnallisen vaikuttamisen kanaviksi. Toimintaa toteutetaan viidessä maakunnassa (Etelä-Savo, Kainuu, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Satakunta). Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisätietoja www.nuortenmaakunta.fi

Question Title

* 1. Mitä mielestäsi osallisuus tarkoittaa?

Question Title

* 2. Mitkä ovat mielestäsi toimivimpia nuorten vaikuttamisen ja osallistumisen kanavia maakunnan päätöksentekoon tulevissa maakunnissa? Järjestä tärkeysjärjestykseen seuraavat vaihtoehdot (1= tärkein, 9=vähiten tärkeä)

Question Title

* 3. Mitkä kanavat ovat tärkeitä tiedottaessa nuorille maakuntauudistuksesta, tulevista palveluista ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksista?

  Ei lainkaan tärkeä kanava Jokseenkin tärkeä kanava En osaa sanoa Melko tärkeä kanava Erittäin tärkeä kanava
Kouluissa osana opetusta (esim. yhteiskuntaoppi)
Asiantuntijavierailut kouluilla
Tiedottamalla opettajia ja nuorten parissa toimivia ammattilaisia
Videomateriaalin kautta
Sosiaalisen median kautta
Nuorisotyötä hyödyntäen
Nuorilta nuorille

Question Title

* 4. Kuinka hyvin olet mielestäsi perillä maakunta- ja soteuudistuksen vaikutuksista nuorten käyttämiin palveluihin?

Question Title

* 5. Tilaa Nuorten ääni uudessa maakuntahallinnossa -hankkeen uutiskirje syöttämällä yhteystietosi tähän

T