Vad innebär det att bo i Mellersta Österbotten och vad är landskapet känt för?

Syftet med enkäten är att utreda identiteten, sinnebilden och framtidsutsikterna för landskapet Mellersta Österbotten. Resultaten från enkäten utnyttjas senare bland annat i samband med arbetet med landskapsreformen och som hjälp i samband med det nya landskapets varumärkes- och identitetsarbete. Resultaten från enkäten publiceras på webbplatsen för landskapsreformen i Mellersta Österbotten på adressen www.meidankeskipohjanmaa.fi samt på sociala medier (Twitter och Facebook) i takt med att reformen framskrider.
Bland alla som svarat på enkäten utlottas 3 exemplar av boken Bildsköna Mellersta Österbotten. Vinnarna meddelas personligen. Personuppgifterna från de som svarat på enkäten lagras inte i våra register utan de raderas efter enkäten och utlottningen.
 
Tack för att du deltar i att utveckla vårt Mellersta Österbotten!

Question Title

* 1. Bor du i Mellersta Österbotten?

Question Title

* 2. Vad tänker du på när det gäller att bo/besöka Mellersta Österbotten?

Question Title

* 3. Hur väl känner du till regionen, dess kommuner och landskapscentrumet?

Question Title

* 4. Hur skulle du beskriva det typiska lynnet för en person från Mellersta Österbotten?

Question Title

* 5. Vad tänker du på när du ser hashtaggen som används i kommunikationen i samband med landskapsreformen?
 

Question Title

* 6. Vad är viktigt för Mellersta Österbotten i framtiden?

Question Title

* 7. Invånare: Vad skulle du visa för dina gäster i Mellersta Österbotten?
Gäst: Vad skulle du vilja besöka i Mellersta Österbotten?

Question Title

* 8. Vilket ord eller uttryck tycker du bäst beskriver Mellersta Österbotten och dess invånare?

Question Title

* 9. Gäst: Har du tänkt besöka Mellersta Österbotten?

Question Title

* 10. Vill du lämna dina kontaktuppgifter för utlottningen?
Uppgifterna registreras eller användas inte för andra ändamål!

T