ILMOITTAUTUMINEN

Question Title

* 1. Nimi

Question Title

* 2. Sähköpostiosoite

Question Title

* 3. Mahdollinen taustaorganisaatio tai -ryhmä

Question Title

* 4. Mihin sessioon olet kiinnostunut osallistumaan? Valitse yksi valmiista vaihtohedoista tai ehdota uutta

Question Title

* 5. Jos vastasit muu, kerro millaista sessiota toivot

Question Title

* 6. Jos saisit somesta kerättyä käyttökelpoista tietoa kaupunkisuunnittelua varten, mistä aiheista haluaisit saada tietoa?

Question Title

* 7. Millaiset työkalut tai muut asiat auttaisivat somen hyödyntämistä omassa kaupunkisuunnittelua koskevassa työssäsi/toiminnassasi?

Question Title

* 8. Muita terveisiä järjestäjille

Question Title

* 9. Mahdollinen erikoisruokavalio

T