ILMOITTAUTUMINEN

* 1. Nimi

* 2. Sähköpostiosoite

* 3. Mahdollinen taustaorganisaatio tai -ryhmä

* 4. Mihin sessioon olet kiinnostunut osallistumaan? Valitse yksi valmiista vaihtohedoista tai ehdota uutta

* 5. Jos vastasit muu, kerro millaista sessiota toivot

* 6. Jos saisit somesta kerättyä käyttökelpoista tietoa kaupunkisuunnittelua varten, mistä aiheista haluaisit saada tietoa?

* 7. Millaiset työkalut tai muut asiat auttaisivat somen hyödyntämistä omassa kaupunkisuunnittelua koskevassa työssäsi/toiminnassasi?

* 8. Muita terveisiä järjestäjille

* 9. Mahdollinen erikoisruokavalio

T