Taustatiedot

Tällä sivulla olevilla kysymyksillä kartoitetaan vastaajan demografisia taustatietoja. 

Question Title

* 1. Ikäsi

Question Title

* 2. Asuinpaikkasi

Question Title

* 3. Sukupuolesi

Question Title

* 4. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa elämäntilannettanne?

T