Ergoterapeutförbundet är ett fackförbund inom Akava och den enda organisation som bevakar ergoterapeuternas, ergoterapeutstuderandenas och ergoterapibranschens intressen i Finland. Anslut dig som medlem med denna blankett. Du får bekräftelse per e-post. Information om medlemsavgifter, -tjänster och -förmåner finns på adressen www.toimintaterapeuttiliitto.fi. Om du byter från en annan fackförening och/eller arbetslöshetskassa, invänta bekräftelse på din medlemsanslutning innan du avgår från den föregående föreningen eller a-kassan.

Personuppgifter 

Question Title

* 1. Personuppgifter 

Arbete

Question Title

* 2. Arbete

Examen

Question Title

* 3. Examen

Examensdatum (studerande: beräknat examensdatum) mån/år

Question Title

* 4. Examensdatum (studerande: beräknat examensdatum) mån/år

Avlagt/avlägger examen vid

Question Title

* 5. Avlagt/avlägger examen vid

Jag ansluter mig som medlem

Question Title

* 6. Jag ansluter mig som medlem

Medlemsslag

Question Title

* 7. Medlemsslag

Jag vill bli medlem från och med (ange datum)

Question Title

* 8. Jag vill bli medlem från och med (ange datum)

Marknadsföringsförbud

Question Title

* 9. Marknadsföringsförbud

T