Question Title

* 1. Datumet för workshopen

Päivämäärä

Question Title

* 2. Namnet på läroanstalten

Question Title

* 3. Lägg ett kryss i den rutan som lämpar sig bäst.

  Helt av samma åsikt Delvis av samma åsikt Delvis av annan åsikt Helt av annan åsikt
Workshopen var en välplanerad helhet.
Anvisningarna var tydliga.
Arbetssätten var mångsidiga.
Utbildaren fick med eleverna.
Workshopen var tankeväckande för eleverna.
Workshopen motsvarade läroplanens målsättningar.
Jag tänker utnyttja workshopens metoder/ innehåll i mitt egna job.
Jag lärde mig själv något nytt om global fostran.

Question Title

* 4. Vad var bra i workshopen?

Question Title

* 5. Hur kunde workshopen utvecklas?  

Question Title

* 6. Vilka idéer gav workshopen till ditt egna arbete som lärare?

Question Title

* 7. Annan respons om workshopen eller Dagsverke rf:s global fostran.

Question Title

* 8. Ifall du vill ha aktuella tips om hur global fostran kan verkställas i skolor eller information om hur ungdomarna i våra utvecklingssamarbetsprojekt mår en gång i månaden kan du beställa ett nyhetsbrev:

T