Hae Suomen kirjastoseuran mentorointiohjelmaan

Mentoroinnissa kokenut ja osaava henkilö, mentori, antaa ammatillista tukea ja sparrausta kehittymishaluiselle henkilölle, aktorille. Mentorointi auttaa aktoria tunnistamaan ja kehittämään omaa osaamistaan, tavoitteitaan ja mahdollisuuksiaan. Aktorit saavat myös palautetta ja tukea valintoihinsa. Kyse on kokemusten, näkemysten ja osaamisen välittymisestä.

Nyt avattava Kirjastoseuran mentorointiohjelma on pilottikokeilu. Ohjelman teemana on kansainvälisyys ja toivomme kaikilta mukaan hakevilta aktoreilta kiinnostusta kansainväliseen yhteistyöhön. Tarpeen mukaan keskustelut voivat koskea myös muita työelämän alueita.

Ohjelmaan valitaan viisi aktoria. Huomioithan, että ohjelma ei ole suunnattu alan opiskelijoille vaan jo työelämässä oleville Suomen kirjastoseuran jäsenille.

T