Question Title

* 1. Hur deltog ni i Veckan för barnets rättighet?

Question Title

* 2. Vad gjorde er klass?

Question Title

* 3. 3. Vad ansåg ni om uppgifterna? Vad var bra med dem? Vilka uppgifter fungerade inte?

Question Title

* 4. Känner ni nu bättre till Konventionen om barnets rättigheter?

Question Title

* 5. Anser ni nu att ni bättre förstår vad delaktighet innebär?

Question Title

* 6. Har samtliga elevers möjlighet att delta förbättrats i er klass och i er skola?

Question Title

* 7. Hur skulle ni i fortsättningen i skolan vilja lära er mer om Konventionen om barnets rättigheter? 

Question Title

* 8. På vilken klass går ni?

T