Medlemsuppgifter / Sjukhusclowner rf

Fyll i din information i medlemsinformationsblanketten och betala medlemsavgiften med följande betalningsinformation senast vid vårmötet (12.4.)

Mottagare: Sjukhusclowner r.f.
Bankkonto: FI0980001370866973
Meddelande: Medlemsavgift
Summa:
• Personmedlem 25€
• Barn samt föreningens anställda 10€
• Samfundsmedlem 50€ (Allmännyttiga föreningar och andra gemenskaper som inte eftersträvar vinst)
• Företagsmedlem 100€

Question Title

* 1. Förnamn

Question Title

* 2. Efternamn

Question Title

* 3. Utdelningsadress

Question Title

* 4. Postnummer och -ort

Question Title

* 5. E-post

Question Title

* 6. Telefon

Question Title

* 7. Jag accepterar att min uppgifter kommer att sparas i medlemsregistret

Question Title

* 8. Sjukhusclowner publicerar nyhetsbrevet på svenska. Nyhetsbrevet utkommer 2–4 gånger om året.

Question Title

* 9. Jag har betalt medlemsavgiften

T