Valtuusto hyväksyi toimikautensa alussa uuden strategian. Puolet valtuustokaudesta on kulunut ja tässä vaiheessa suoritetaan puolivälitarkastelu, jonka yhteydessä strategiaa uudelleen arvioidaan ja tarvittaessa muutetaan.

Työn pohjaksi tarvitsemme kuntalaisten palautetta. Kyselyllä selvitetään vain mielikuvia siitä, kuinka kaupunki on toiminut, eikä sen täyttäminen edellytä yksityiskohtaisia tietoja.

Kyselystä on tarkoituksella tehty lyhyt, jotta vastaaminen olisi helppoa. Alla on yhdeksän monivalintakysymystä. Lisäksi on mahdollisuus  lähettää omin sanoin palautetta asiasta.
 
Kysely on avoinna sunnuntaihin 18.8. saakka. Toivottavasti ehdit vastaamaan kysymyksiin.

Question Title

* 1. Visiona oli "Uskaltava Ikaalinen kasvaa valtatien varrella". Kuinka hyvin visio on toteutunut tähän mennessä?

Question Title

* 2. Strategiset valinnat olivat elinvoima, kokeilut ja kehittäminen, hyvinvointi sekä tasapainoinen talous. Kuinka hyvin nämä valinnat ovat toteutuneet Ikaalisten kaupungin toiminnassa?

Elinvoima

Question Title

* Kokeilut ja kehittäminen

Question Title

* Hyvinvointi

Question Title

* Tasapainoinen talous

Question Title

* 1.    Strategiassa arvot oli määritelty seuraavasti: "Asiakaslähtöinen, avoin, ja yritysmyönteinen”. Kuinka hyvin nämä valinnat ovat mielestäsi toteutuneet Ikaalisten kaupungin toiminnassa?

Asiakaslähtöisyys

Question Title

* Avoimuus

Question Title

* Yritysmyönteisyys

Question Title

* Ikaalisten kaupungin missio määriteltiin seuraavasti: "Ikaalisten kaupunki edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueen elinvoimaisuutta". Kuinka hyvin Ikaalisten kaupungin missio on toteutunut?

Question Title

* VAPAA SANA

Tähän voit kirjoittaa omin sanoin terveisiä strategiaan, sen päivittämiseen ja toteuttamiseen liittyen.

0 / 10 vastattu
 

T