Ammatillisen koulutuksen henkilöstöllä on oma erityinen näköalapaikkansa nuorten asioihin. Haluaisimme ALL-YOUTH -hankkeessa kuulla Sinun näkemyksesi muutamaan nuorten osallisuutta ja osallistumista yhteiskunnassa koskevaan kysymykseen. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.  

Kysymyksiin vastaaminen on vapaaehtoista. Kaikki vastaukset kerätään ja käsitellään nimettömänä ja luottamuksellisesti. Yksittäisiä vastaajia ei voi tunnistaa tai yksilöidä aineistosta.

Osa kysymyksistä on ns. avoimia kysymyksiä, joihin voit vastata niin pitkästi kuin haluat. Jos et osaa tai halua sanoa => paina tekstieditorissa välilyönti ja OK.

Kiitos, että osallistut!

Question Title

Siirry kyselyyn...

Siirry kyselyyn...

Question Title

* 1. Tällä hetkellä ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat 16-25-vuotiaat nuoret voivat vaikuttaa siihen, mitä yhteiskunnassa tapahtuu

Question Title

* 2. Tuleeko mieleesi konkreettisia esimerkkejä viime vuosilta, joissa on onnistuttu edistämään nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, mitä yhteiskunnassa tapahtuu (esim. mahdollisuus vaikuttaa oman oppilaitoksen sisällä / koulutuksen järjestäjän toimintaan)?

Question Title

* 3. Mitkä ovat mielestäsi tällä hetkellä suurimmat esteet sille, etteivät ammattiin opiskelevat nuoret voi tai pääse vaikuttamaan yhteiskunnassa?

Question Title

* 4. Miten koet työsi nuorten parissa muuttuneen viimeisten vuosien aikana

Question Title

* 5. Miten mielestäsi ammatillisen koulutuksen reformi (uudistuminen) vaikuttaa nuorten mahdollisuuksiin osallistua yhteiskuntaan (esim. koulutuksen antamat valmiudet, taidot, osaaminen)

Question Title

* 6. Miten arvioisit "amisreformin" vaikutuksia nuorten elämään?

Question Title

* 7. Terveisiä ALL YOUTH -hankkeelle:

T