Bästa författare!

Läscentrum förnyar sin bokningstjänst så att det blir lättare att beställa författarbesök. Vi vill underlätta för bibliotek och skolor att hitta en lämplig författare genom att förbättra sökningsmetoderna. Försäkra dig om att uppgifterna i Läscentrums portal är rätt. Du kan vid behov få mera information på tfnnr  050 410 7988, epost: lukukeskus@lukukeskus.fi. Du kan ansluta dig till databasen eller uppdatera dina uppgifter genom att svara på följande frågor. Författaren fyller själv i blanketten och returnerar den till Läscentrum. Kontoret för in datan i portalen. Författaren ansvarar för innehållet, Läscentrum gör det tekniska arbetet. Svara således på frågorna så att svaren blir i den form du vill att de ska stå i.

Databasen ger dig en möjlighet att presentera dig för att få tillfälle att uppträda. Vi önskar att uppgifterna är aktuella, så du kan alltid uppdatera dem vid behov. Arvodestabellen hittar du här: http://www.lukukeskus.fi/arvoden/

Question Title

* 1. Namn

Question Title

* 2. Telefonnummer

Question Title

* 3. E-post

Question Title

* 4. Hemort

Question Title

* 5. Hemadress

Bild: Du kan skicka en bild till epostadressen: elisa.gronholm@lukukeskus.fi. Många beställare önskar marknadsföra sina författaruppträdanden. Du kan be om en bild av din förläggare eller en privat (be i så fall om tillstånd av fotografen att publicera den). 

Question Title

* 6. På vilka språk uppträder du?
Du kan ge flera alternativ

Question Title

* 7. Genre
Du kan välja ett eller flera alternativ

Question Title

* 8. Ställen jag uppträder på: 

Question Title

* 9. Framställning
Du kan välja flera alternativ

Question Title

* 10. Beskriv dig själv som författare, fri framställning. Du kan presentera dig på flera språk. 

Question Title

* 11. Vad gör du under dina besök? Till exempel: vilka teman är du beredd att prata om, hurdana verkstäder eller föreläsningar kan du hålla, vilka är dina områden – vad kan du erbjuda beställare/ vad kan beställaren vänta sig av dig eller önska sig av dig? Du kan se efter vad andra författare skrivit i portalen.

Question Title

* 12. Produktion (om den är omfattande kan du nämna de viktigaste verken)

Question Title

* 13. Länkar (din egen webbplats, förlagets, Boksampo, etc.)

T